17 JENIS PENGELUARAN KWSP AKAUN 1 & 2 YANG BOLEH DIKELUARKAN SEBELUM UMUR PENCEN

17 JENIS PENGELUARAN KWSP AKAUN 1 & 2 YANG BOLEH DIKELUARKAN SEBELUM UMUR PENCEN

17 JENIS PENGELUARAN KWSP AKAUN 1 & 2

Adakah anda tahu bahawa terdapat 17 jenis pengeluaran KWSP yang boleh dikeluarkan sebelum umur persaraan. Terbaru, kerajaan membenarkan ahli KWSP membuat pengeluaran sebanyak RM500 sebulan selama setahun atau dikenali sebagai pengeluaran i-Lestari.

APA ITU 17 JENIS PENGELUARAN KWSP AKAUN 1 & 2

Pengeluaran KWSP ini digelar sebagai Pengeluaran Sebelum Persaraan. Dimana ahli  dibenarkan untuk mengeluarkan simpanan sebelum mencapai umur persaraan dengan tujuan untuk membantu pencarum membuat persediaan untuk persaraan nanti.

Kepada ahli KWSP  yang berhasrat untuk mengeluarkan wang simpanan KWSP untuk tujuan tertentu, anda boleh semak jenis-jenis pengeluaran KWSP dan syarat untuk membuat pengeluaran tersebut seperti perkongsian di bawah.

SENARAI JENIS PENGELUARAN KWSP

Berikut merupakan senarai lengkap 17 jenis pengeluaran KWSP yang ada dan perlu anda ambil tahu sekiranya anda merupakan salah seorang pencarum.

 1. Pengeluaran Umur 50 Tahun KWSP

Pengeluaran kesemua ATAU sebahagian simpanan dari Akaun 2 apabila ahli mencapai umur 50 Tahun.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara Malaysia.
 • Ahli berumur di antara 50 Tahun hingga umur 54 Tahun
 • Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 55.
 1. Pengeluaran KWSP Umur 55 Tahun

Pengeluaran kesemua ATAU sebahagian simpanan apabila ahli mencapai umur 55 Tahun.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara Malaysia.
 • Ahli berumur di antara 55 Tahun hingga umur 59 Tahun
 • Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 55.
 1. Pengeluaran KWSP Umur 60 Tahun (Akaun Emas)

Pengeluaran ini adalah perluasan kepada pengeluaran umur 55 tahun sedia ada selaras dengan umur persaraan minimum 60 tahun.

Kelayakan Memohon:

 • Warganegara Malaysia ATAU Bukan Warganegara
 • Mencapai umur 60 Tahun
 • Mempunyai simpanan KWSP
 1. Pengeluaran Mengurangkan/ Menyelesaikan Baki Pinjaman Perumahan

Individu: Pengeluaran simpanan Akaun 2 untuk mengurang / menyelesaikan baki pinjaman perumahan yang diambil daripada institusi pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP bagi pembelian secara individu.

BACA : KEMASKINI MAKLUMAT PEMBAYARAN i-LESTARI GAGAL DIKREDITKAN

ATAU

Bersama: Pembelian secara bersama dengan ahli keluarga terdekat (suami / isteri, ibu bapa, ibu bapa mertua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik / individu lain ATAU membantu suami / isteri)

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU Bukan Warganegara
 • Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan
 • Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 2 (minimum RM 500.00)
 1. Pengeluaran KWSP Hilang Upaya

Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan semua simpanan KWSP sekiranya ahli tidak berupaya dari segi fizikal atau mental atau kehilangan keupayaan fungsional kekal untuk memperolehi pekerjaan (employability).

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU Bukan Warganegara;
 • Ahli belum mencapai umur 60 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP; DAN
 • Ahli masih mempunyai simpanan dalam Akaun KWSP; DAN
 • Ahli tidak lagi bekerja semasa permohonan pengeluaran dibuat
 1. Pengeluaran Meninggalkan Negara

Pengeluaran ini boleh dimohon oleh:

Warganegara Malaysia yang telah melepaskan atau melucutkan taraf kewarganegaraan untuk berhijrah ke negara lain ATAU

Bukan warganegara Malaysia yang telah berhenti kerja dan akan meninggalkan Malaysia

Kelayakan Memohon:

 • Warganegara Malaysia / Penduduk Tetap (PR) yang telah melepaskan atau melucutkan taraf kewarganegaraan Malaysia; ATAU
 • Bukan warganegara Malaysia (Ekspatriat/ Pekerja Asing) yang telah tamat tempoh perkhidmatan dan kembali ke Negara asal; DAN
 • Masih mempunyai simpanan dalam akaun KWSP
 1. Pengeluaran Pendidikan KWSP

Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai yuran pengajian ahli / anak ahli (termasuk anak tiri dan anak angkat) di Institut Pengajian Tinggi (IPT) di dalam atau di luar negara.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara Malaysia.
 • Ahli belum mencapai umur 55 pada tarikh permohonan.
 • Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 2.
 1. Pengeluaran Pekerja Berpencen Dan Pengeluaran Pesara Pilihan

Bagi ahli yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam dan diberi taraf pekerja berpencen:

 • Pengeluaran Kesemua Simpanan Bahagian Pekerja
 • Bahagian Majikan Kerajaan akan dikembalikan kepada Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan (KWAP)

Kelayakan Memohon:

 • Pekerja dalam sektor awam dan mencarum sehingga diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA); ATAU
 • Pekerja dalam Pertahanan / Perkhidmatan Tentera dan mencarum serta diberi taraf berpencen oleh JPA
 1. Skim Pelaburan Ahli

Skim ini membolehkan ahli memindahkan sebahagian simpanan Akaun 1 untuk membuat pelaburan bagi menambah dan meningkatkan simpanan persaraan untuk menyara kehidupan semasa persaraan.

Ahli boleh melaburkan simpanan tidak melebihi 30% daripada jumlah yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1 melalui Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang dilantik.

IPD yang diluluskan di bawah Skim Pelaburan Ahli adalah terdiri dari Syarikat Pengurusan Unit Amanah (termasuk Amanah Saham Nasional Bhd), Syarikat Pengurusan Kumpulan Wang dan Lembaga Tabung Haji.

Syarikat Pengurusan Unit Amanah memberi ahli pilihan untuk pelaburan mereka dilaburkan di dalam Unit Amanah.

Ahli juga boleh memilih untuk pelaburan mereka diuruskan oleh Syarikat Pengurusan Kumpulan Wang secara mandat persendirian.

17 JENIS PENGELUARAN KWSP AKAUN 1 & 2 YANG BOLEH DIKELUARKAN SEBELUM UMUR PENCEN

 1. Pengeluaran Membina/ Membeli Rumah

Pengeluaran KWSP membina rumah membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai pembinaan sebuah rumah. Ini membolehkan ahli memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah sebagai tempat perlindungan apabila bersara.

Pengeluaran KWSP membeli rumah membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai pembelian sebuah rumah. Ini membolehkan ahli memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah sebagai tempat perlindungan apabila bersara.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia ATAU Bukan Warganegara
 • Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan
 • Ahli masih mempunyai simpanan dalam Akaun 2 (minimum RM 500.00)
 1. Pengeluaran Simpanan Melebihi RM1 Juta

Pilihan kepada ahli yang mempunyai simpanan melebihi RM1.05 juta mengeluarkan lebihan simpanan berkenaan untuk diuruskan sendiri oleh ahli.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia ATAU bukan Warganegara Malaysia.
 • Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan
 • Ahli mempunyai simpanan tidak kurang daripada RM1.05 juta
 1. Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan

Pengeluaran KWSP simpanan akaun 2 untuk membiayai ansuran bulanan pinjaman perumahan bagi tujuan pembelian atau pembinaan rumah.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP. Umur maksimum yang dibenarkan ialah 54 tahun 6 bulan; DAN
 • Ahli mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM600.00 di dalam Akaun 2
 • Ahli yang layak memohon adalah Warganegara Malaysia; ATAU Bukan warganegara Malaysia yang:
 • Menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998; ATAU Mendapat taraf Penduduk Tetap (PR)
 1. Pengeluaran Kematian

Pengeluaran penuh akaun ahli oleh penama / waris / pentadbir pusaka / waris terdekat ahli apabila berlaku kematian ke atas ahli KWSP.

Kelayakan Memohon:

Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU bukan Warganegara Malaysia.

 1. Pengeluaran kesihatan

Pengeluaran KWSP ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan Akaun 2 untuk membiayai kos rawatan perubatan penyakit kritikal dan / atau pembelian peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh Lembaga KWSP yang dihidapi oleh ahli atau ahli keluarga yang dibenarkan.

Kelayakan Memohon:

 • Ahli bertaraf Warganegara Malaysia; ATAU Bukan Warganegara
 • Ahli belum mencapai umur 55 Tahun pada tarikh permohonan
 • Ahli mempunyai simpanan dalam Akaun 2
 1. Pengeluaran Haji

Pengeluaran Haji bertujuan menampung perbelanjaan asas mengerjakan Haji dan bukan keseluruhan kos perbelanjaan Haji.

Rasionalnya, untuk memastikan pengeluaran yang dibuat tidak menjejaskan simpanan persaraan ahli.

 1. Pengeluaran Perumahan Fleksibel

Pengeluaran Perumahan Fleksibel adalah proses menghadang atau mengenepikan sebahagian simpanan dalam Akaun 2 ahli ke Akaun Pengeluaran Perumahan Fleksibel bagi membolehkan ahli mendapatkan pinjaman perumahan yang lebih tinggi untuk membeli / membina rumah.

 1. Pengeluaran Perumahan PR1MA

Membantu Ahli KWSP memiliki sebuah rumah di bawah Skim Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA) dengan memanfaatkan Simpanan KWSP Ahli sedia ada serta caruman bulanan di masa depan.

MAKLUMAT LANJUT & PERTAYAAN PENGELUARAN KWSP

Untuk membuat pengeluaran simpanan, anda boleh terus ke kiosk atau cawangan KWSP berdekatan untuk panduan memohon pengeluaran. Anda juga boleh cuba membuat permohonan pengeluaran i-LEstari melalui i-Akaun.

Untuk mendaftar i-Akaun, anda boleh pergi ke mana-mana kaunter KWSP atau hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian 03-89226000 untuk mendapatkan Kod Pengaktifan dengan menggunakan MyKad.

Setelah itu, layari laman web KWSP dan klik pada ‘Login Ke i-Akaun (Ahli) >> Pengaktifan i-Akaun’ untuk mengaktifkan i-Akaun anda menggunakan Kod Pengaktifan tersebut dalam tempoh 30 hari.

Tags: #17 JENIS PENGELUARAN KWSP AKAUN 1 & 2 YANG BOLEH DIKELUARKAN SEBELUM UMUR PENCEN #MAKLUMAT LANJUT & PERTAYAAN PENGELUARAN KWSP #SENARAI JENIS PENGELUARAN KWSP

author
Author: 
  Pemilik KekandaMemey.com
  GERAN RISDA RM20,000 : CARA PERMOHONAN PROGRAM AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN( AET)
  GERAN RISDA RM20,000 : CARA PERMOHONAN PROGRAM AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN( AET) APA ITU
  PERBEZAAN KAEDAH BAYARAN AUTO DEBIT DAN DIRECT DEBIT(PTPTN)
  PERBEZAAN KAEDAH BAYARAN AUTO DEBIT DAN DIRECT DEBIT(PTPTN) Sebenarnya masih ramai keliru dengan
  PERMOHONAN ORANG KURANG UPAYA OKU (Cara Daftar Kad)
  PERMOHONAN ORANG KURANG UPAYA OKU (Cara Daftar Kad) Jika anda ingin tahu tentang
  SPLKPM LOGIN 2023(Log Masuk  Kemaskini dan Isi  splkpm.moe.gov.my )
  SPLKPM LOGIN(Log Masuk  Kemaskini dan Isi  splkpm.moe.gov.my )   Pernah dengar SPLG KPM?Biasanya
  1. author

   Suhazlinda bte abdul aziz2 tahun ago

   Pengeluaran akaun 1

   Reply
  2. author

   Badrol Hisham bin mohamed2 tahun ago

   Bantu keluarga

   Reply
  3. author

   Afiza bt abu bakar2 tahun ago

   Pengeluaran Akaun 1

   Reply
  4. author

   Julia ank tebal2 tahun ago

   Knpa sya puya i sinar bulan febuary blm masok lgi sdgkan sya puya i sinar diluluskan ..buln mac ni pulk dh masok …tlg jelasakn utuk maklumat lanjut utuk pegatahaun i sinar utuk bulan febuary ..ok thnks u kwsp..

   Reply
  5. author

   JOHAN LARIO BIN ABDULLAH11 bulan ago

   Pengeluaran meninggalkan negara terus

   Reply
  6. i-AKAUN KWSP:CARA DAFTAR,SEMAK PENYATA & PERMOHONAN PENGELUARAN KWSP - KekandaMemey4 minggu ago

   […] Berikut adalah senarai jenis permohonan pengeluaran KWSP […]

   Reply

  Leave a reply "17 JENIS PENGELUARAN KWSP AKAUN 1 & 2 YANG BOLEH DIKELUARKAN SEBELUM UMUR PENCEN"