BANTUAN KEBAJIKAN IBU TUNGGAL

BANTUAN KEBAJIKAN IBU TUNGGAL

BANTUAN KEBAJIKAN IBU TUNGGAL

DEFISINI/MAKSUD IBU TUNGGAL

Menurut Kamus Bahasa Melayu:

ibu tunggal

Definisi : wanita bergelar ibu yg membesarkan serta mendidik anaknya seorang diri tanpa kehadiran suami kerana perceraian, kematian dsb. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

Pernah sebelum ini Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) mendefinisikan ibu tunggal kepada 3 maksud :

PERTAMA – ibu yang telah diceraikan secara hidup atau mati masih menanggung anak.

KEDUA-  seorang isteri yang menjadi ketua keluarga mencari nafkah, serta menanggung suami yang tidak berupaya untuk bekerja disebabkan sakit dan mempunyai anak masih dalam tanggungan.

KETIGA – wanita yang mengangkat anak

DEFINISI IBU TUNGGAL MODEN

Seseorang wanita ditakrifkan sebagai Ibu Tunggal sekiranya :

– Wanita yang kematian suami dan sedia meneruskan tugas membesarkan anak-anak.

-Wanita yang telah bercerai dengan suami dan diberi hak penjagaan ke atas anak-anaknya.

-Wanita yang tidak diberi nafkah oleh suami untuk menyara hidupnya dan anak-anaknya.

-Wanita yang berada di dalam proses penceraian (yang mungkin akan mengambil masa yang panjang).

-Suami uzur dan tidak mampu menyediakan nafkah dan memerlukan penjagaan rapi.

-Wanita yang membesarkan anak orang lain tanpa pertolongan suami.

1)JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT(JKM)

Senarai bantuan yang ada di JKM untuk ibu tunggal :

Bantuan Bulanan – Bantuan Am

Bantuan Penyaraan Kanak-kanak

KADAR

Minimum  sebanyak RM100 sebulan seorang dan maksimum sebanyak RM450  seisi rumah melebihi  4 orang kanak- kanak.

 

TUJUAN

1.Membantu keluarga/ penjaga kepada anak/ kanak-kanak atau membantu anak/ kanak-kanak yang tiada/kehilangan penjaga supaya dapat terus tinggal bersama keluarga dan meneruskan kelangsungan hidup tanpa menjejaskan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak mengikut peringkatnya.

2.Membantu memelihara dan memperkukuhkan institusi keluarga yang terlibat dalam memberi jagaan sempurna kepada kanak-kanak termasuk kasih sayang dan perhatian.

 

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

 1. Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 2. Keluarga/ penjaga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak dan pendapatan isi rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa;
 3. Kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dan yang berumur 18 tahun ke atas boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga tamat menengah atas;

ATAU

 1. Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan

kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat (KPKM).

Bantuan Anak Pelihara

KADAR

RM250 sebulan seorang kanak-kanak.  Maksimum RM500 sebulan sekeluarga yang memelihara 2 orang kanak-kanak atau lebih.

 

TUJUAN

Membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik, yatim/yatim piatu, tidak mempunyai saudara-mara supaya terus tinggal di dalam masyarakat bersama-sama dengan keluarga pelihara.

Meringankan tanggungan keluarga pelihara yang sanggup menjaga anak-anak pelihara seperti anak sendiri.

 

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

 • Keluarga yang sedang memberi jagaan kepada anak/kanak-kanak seperti berikut :-
 • Kanak-kanak berumur bawah 18 tahun;
 • Kanak-kanak yang tidak mempunyai ibu bapa;
 • Kanak-kanak bukan diambil sebagai anak angkat menerusi Akta Pengangkatan 1952 atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952; atau
 • Kanak-kanak tinggal bersama dengan keluarga pelihara melalui:-

-Kanak-kanak yang diambil dari “Program Anak Pelihara” yang dikendalikan oleh JKM; atau

-Kanak-kanak yang dipelihara di bawah perintah Mahkamah Bagi Kanak-Kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001.

Elaun Pekerja Cacat

KADAR

RM400 sebulan seorang.

 

TUJUAN

Insentif ini diberikan untuk menggalakkan OKU terus bekerja, serta mampu hidup berdikari dan menjadi ahli masyarakat yang produktif.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

 1. Warganegara, bermastautin dan bekerja di Malaysia;
 2. Berumur 16 tahun dan ke atas;
 3. Pemegang kad OKU JKM;
 4. Pendapatan bulanan RM 1,200.00 dan ke bawah;

ATAU

Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM

Bantuan Orang Tua

KADAR

RM350 sebulan seorang.

TUJUAN

Bantuan ini diberikan kepada warga emas untuk meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan dalam komuniti.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

1.Warganegara dan bermastautin di Malaysia;

2.Warga emas berumur 60 tahun dan ke atas;

3.Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa; dan

4.Warga emas yang bukan tinggal  di:

 1. institusi kendalian JKM; atau
 2. pusat jagaan harian/ berkediaman yang memberi kemudahan/ perkhidmatan secara    percuma;

ATAU

1.Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

Bantuan Am

BANTUAN AM PERSEKUTUAN

KADAR

RM100 sebulan seorang.  Maksimum RM350 sebulan sekeluarga.

TUJUAN

Membantu menampung perbelanjaan harian klien atau keluarga.

 

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah jenis bantuan lain.

 

Bantuan Sekaligus – Geran Pelancaran

Bantuan Alat Tiruan / Sokongan

KADAR

Mengikut harga sebenar yang telah ditetapkan.

 

TUJUAN

 • Membantu kumpulan sasar JKM yang kurang berkemampuan dan berkeperluan untuk membeli anggota palsu atau alat sokongan seperti yang disyorkan oleh Pegawai atau Pengamal Perubatan (kerajaan/ swasta) atau Pegawai JKM mengikut jenis ketidakupayaan;
 • Membolehkan kumpulan sasar JKM meningkatkan keupayaan dan mobiliti bagi menjalani kehidupan.

 

SYARAT KELAYAKAN

Warganegara dan bermastautin di Malaysia;

Kumpulan sasar JKM;

Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata  Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa;

Disyorkan oleh pegawai atau pakar perubatan (kerajaan/ swasta)/ Pegawai JKM mengikut jenis ketidakupayaan;   ATAU

Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

Nota:

Sumbangan daripada keluarga membiayai sebahagian dari kos alat tiruan/ alat sokongan adalah digalakkan.

 

JENIS PERALATAN TIRUAN/ ALAT SOKONGAN ?

 • Anggota Palsu
 • Kerusi Roda
 • Alat Bantu Pendengaran
 • Alat-alat Keperluan Lain
 • Penggantian / Baik Pulih Alat
 • Jenis Peralatan yang berkaitan

Geran Pendidikan dan Latihan Kemahiran – juga disediakan, sila rujuk Jabatan Kebajikan Masyarakat.

CARA PERMOHONAN BANTUAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT(JKM)

Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon diminta membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti salinan Kad Pengenalan diri pemohon, salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama, salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama, salinan penyata gaji (jika ada), dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

Borang Yang Berkaitan

JKM 18  (Borang Permohonan Bantuan)

Borang Kemaskini Maklumat JKM 20

2. BANTUAN KEBAJIKAN IBU TUNGGAL  KERAJAAN PERSEKUTUAN

Bantuan Sara Hidup

Ibu Tunggal warganegara malaysia yang menjadi ketua keluarga dan bekerja di Malaysia dengan jumlah pendapatan kasar bulanan isi rumah RM 4,000 dan ke bawah layak untuk mendapatkan Bantuan Sara Hidup.

Maklumat lanjut layari portal Bantuan Sara Hidup (BSH).

Portal Pembasmian Kemiskinan (e Kasih)

Banyak kemudahan e kasih sebenarnya yang disediakan oleh di Portal ini. Antaranya ialah:

 

1) Bantuan Sara Hidup 2020

Jikalau nama anda tersenarai dalam senarai portal pembasmian kemiskinan e kasih anda layak mendapat bayaran melalui semakan bantuan sara hidup 2020 sebanyak RM1,200 setahun.Dan setiap anak-anak, anda juga dapat tambahan Rm120 setiap seorang.

 

2) Bantuan Ekasih KWSP Isuri

Ada berita baik untuk anda, jikalau anda tersenarai dalam pengkalan data, secara automatiknya anda selaku isteri akan menerima pembayaran caruman KWSP suri rumah di bawah nama Program Sukarela Insentif (SURI) . Program ini adalah salah satu usaha kerajaan untuk membantu golongan wanita terutamanya suri rumah di Malaysia.

 

3) Daftar Ekasih Tnb

Berdasarkan pengumuman pembentangan Bajet 2020 atau Belanjawan 2020 Malaysia, jikalau anda merasakan anda perlu dibantu, dan senarai nama anda lulus untuk dimasukkan dalam portal pembasmian kemiskinan, anda layak mendapat semakan rebat elektrik tnb secara percuma yang bernilai RM40 sebulan.

3.BANTUAN IBU TUNGGAL KERAJAAN NEGERI

-Bantuan KISS (Kasih Ibu Smart Selangor)

Program ini bertujuan mengurangkan beban kos sara hidup menerusi bantuan kewangan bagi pembelian barangan keperluan asas.

Maklumat lanjut, layari Portal Kasih Ibu Smart Selangor (KISS)

-Bantuan Kerajaan Negeri Sarawak

Bantuan Am (BA)

RM200.00 – 300.00 Sebulan kepada Pesakit, ibu tunggal, OKU, tanggungan banduan/penagih dadah

Bantuan Belia-Beliawanis (BBB)

RM200.00 Sebulan – Penempatan di kilang, kedai atau bidang-bidang tertentu bagi mendapat kemahiran. Untuk belia miskin tercicir dari persekolahan, lepasan institusi atau OKU.

-Bantuan Kerajaan Tererengganu – Dana Terengganu 2020 Online (Bantuan iDana)

Bantuan iDana juga mengfokuskan bantuan kepada golongan ibu tunggal. Permohonan iDana Terengganu online (Terengganu gov my) 

4.BANTUAN KEBAJIKAN  ZAKAT UNTUK IBU TUNGGAL

-Mohon bantuan ibu tunggal di Baitulmal di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).

-Mohon bantuan ibu tunggal di Lembaga Zakat Selangor (LZS).

-Mohon bantuan ibu tunggal di Baitulmah Jabatan Agama Islam Sarawak

-Mohon bantuan ibu tunggal di Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

Bantuan zakat yang berkaitan ibu tunggal di negeri masing-masing memang disediakan. Jadi anda perlu hubungi pusat zakat negeri dan bertanya cara memohon zakat berkaitan dengan ibu tunggal

5.BANTUAN LAIN UNTUK KEBAJIKAN IBU TUNGGAL 

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia – khidmat nasihat, bantuan pendahaluan dana nakah, menyediakan perkhidmatan rumah transit

Jabatan Pembangunan Wanita – program peningkatan kemahiran dan pendapatan

Kementerian Pendidikan Malaysia – pelbagai program bantuan untuk anak-anak di sekolah.

Melalui jabatan-jabatan ini, anda boleh bertanya tentang bantuan yang berkaitan dengan ibu tunggal yang pihak jabatan ini sediakan.

Tags: #BANTUAN IBU TUNGGAL KERAJAAN NEGERI #BANTUAN KEBAJIKAN  ZAKAT UNTUK IBU TUNGGAL #BANTUAN KEBAJIKAN IBU TUNGGAL #BANTUAN KEBAJIKAN IBU TUNGGAL  KERAJAAN PERSEKUTUAN #BANTUAN KEBAJIKAN IBU TUNGGAL JKM #BANTUAN LAIN UNTUK KEBAJIKAN IBU TUNGGAL #CARA PERMOHONAN BANTUAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT(JKM) #DEFISINI/MAKSUD IBU TUNGGAL

author
Author: 
  Pemilik KekandaMemey.com
  ePenyata Gaji ANM :SEMAKAN SLIP GAJI/PAYSLIP (Bulan Disember 2022)
  ePenyata Gaji ANM :SEMAKAN SLIP GAJI/PAYSLIP (Bulan Disember 2022)   APA ITU ePenyata
  TESP MARA 2022 (Permohonan & Semakan Status Tajaan)
  TESP MARA 2022 (Permohonan & Semakan Status Tajaan)   Majlis Amanah Rakyat (MARA)
  DELIMa KPM 2022 (Cara Log Masuk Guna ID)
  DELIMa KPM 2022 (Cara Log Masuk Guna ID)   APA ITU DELIMa KPM
  SPLKPM LOGIN 2022(Log Masuk  Kemaskini dan Isi  splkpm.moe.gov.my )
  SPLKPM LOGIN(Log Masuk  Kemaskini dan Isi  splkpm.moe.gov.my )   Pernah dengar SPLG KPM?Biasanya

  Leave a reply "BANTUAN KEBAJIKAN IBU TUNGGAL"