DRT Rapid KL(Cara Booking Kumpool Mobi Trek Riders)

DRT Rapid KL

DRT Rapid KL, atau Demand Responsive Transit, adalah perkhidmatan pengangkutan yang berkonsepkan atas permintaan yang menggunakan van sebagai moda pengangkutan. Ia dipilih kerana ia adalah murah, selesa, mudah, efisien, fleksibel, dan menjimatkan. Tambangnya adalah RM1.00..