DANA SME TECHNOLOGY TRANSFORMATION FUND (STTF) : CARA PERMOHONAN & SEMAKAN KELAYAKAN

DANA SME TECHNOLOGY TRANSFORMATION FUND (STTF) : CARA PERMOHONAN & SEMAKAN KELAYAKAN

DANA SME TECHNOLOGY TRANSFORMATION FUND (STTF)

 

DANA SME TECHNOLOGY TRANSFORMATION FUND (STTF)

Ia adalah sebahagian daripada pakej rangsangan ekonomi Kerajaan dalam menyediakan bantuan kewangan kepada Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) untuk penggunaan digital dan/atau automasi di dalam operasi perniagaan bagi mencapai produktiviti yang lebih tinggi, kecekapan proses serta pengurusan kos dan meningkatkan penembusan pasaran.

SEMAKAN SYARAT KELAYAKAN STTF

Semua PKS seperti yang didefinisikan oleh Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan yang memenuhi kriteria berikut:

 • Berdaftar dengan SSM, atau pihak berkuasa/pejabat daerah (untuk Sabah dan Sarawak), atau badan berkanun untuk perkhidmatan profesional;
 • Pegangan saham oleh Syarikat Tersenarai Awam atau Syarikat Berkaitan Kerajaan (sekiranya ada) tidak melebihi 20%;
 • Sekurang-kurangnya 51% pegangan saham dimiliki oleh warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia;
 • Telah beroperasi sekurang-kurangnya selama 2 tahun;
 • Kedudukan kewangan yang solven; dan
 • Tiada tindakan undang-undang terhadap Syarikat atau mana-mana pengarah/ pemegang saham/ rakan kongsi/ pemilik/ penjamin di bawah mana-mana undang-undang di Malaysia.

Semua PKS di dalam sektor perkhidmatan dan perkilangan layak memohon

TUJUAN STTF

Tujuan pembiayaan ini adalah untuk pembelian seperti berikut:

 1. peralatan dan/atau mesin;
 2. perkakasan dan perisian komputer;

iii. penyelesaian dan perkhidmatan teknologi maklumat;

 1. perkhidmatan sokongan teknologi; dan
 2. lain-lain aset tidak ketara untuk tujuan meningkatkan kecekapan dan produktiviti.

Baca tentang SKIM SME-GO PENJANA 

MAKLUMAT TENTANG STTF

 • STTF akan ditawarkan dalam bentuk Pembiayaan Berjangka Komoditi Murabahah dengan kadar keuntungan dan tempoh pembiayaan yang telah ditentukan.
 • Margin pembiayaan adalah sehingga 80% daripada kos pembelian
 • Amaun pembiayaan bermula dari RM100,000 sehingga RM3.0 juta
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun.
 • Aset yang dibiayai menggunakan STTF akan menjadi cagaran kepada pembiayaan sebagai tambahan kepada jaminan peribadi atau jaminan bersama dan berasingan. Pihak Bank juga akan mendapatkan skim jaminan daripada Credit Guarantee Corporation (CGC) atau Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP).
 • Kadar keuntungan ditetapkan pada kadar 4.0% setahun (termasuk yuran jaminan).

SENARAI DOKUMEN DIPERLUKAN

PKS perlu mengemukakan dokumen-dokumen berikut:

 • Salinan kad pengenalan untuk semua pengarah/ pemegang saham/ rakan kongsi/ pemilik/ penjamin.
 • Salinan pendaftaran perniagaan yang sah.
 • Dokumen kesetiausahaan yang diperakui (sebagai contoh Borang 24, Borang 49, M&A, yang mana berkenaan).
 • Akaun beraudit terkini untuk tahun kewangan yang tidak melebihi atau bersamaan dengan 18 bulan dari tarikh permohonan pembiayaan.
 • Penyata akaun bank untuk 6 bulan terakhir yang disahkan.
 • Pelan perniagaan yang menampilkan penggunaan digital dan automasi. Ia juga merangkumi kecekapan operasi, peningkatan produktiviti dan keberkesanan kos.
 • Lain-lain dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan yang diperlukan oleh pihak Bank.

BORANG PERMOHONAN STTF

Borang Permohonan

Borang Penyata Diri

MAKLUMAT LANJUT

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan kami di talian 03-2603 7700

Jika usahawan PKS ingin digitalisasi dan meningkatkan kecekapan perniagaan, DAFTAR PROGRAM 100 GO DIGITAL yang dilancarkan Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)

Tags: #BORANG PERMOHONAN STTF #DANA SME TECHNOLOGY TRANSFORMATION FUND (STTF) #DANA SME TECHNOLOGY TRANSFORMATION FUND (STTF) : CARA PERMOHONAN & SEMAKAN KELAYAKAN #MAKLUMAT TENTANG STTF #SEMAKAN SYARAT KELAYAKAN STTF #TUJUAN STTF

author
Author: 
  Pemilik KekandaMemey.com
  KEMPEN E-DAGANG PENJANA : CARA DAFTAR & SENARAI MANFAAT UNTUK USAHAWAN PKS
  Share this...FacebookTwitterPinterestLinkedinKEMPEN E-DAGANG PENJANA : CARA DAFTAR & SENARAI MANFAAT UNTUK USAHAWAN PKS
  BANCI 2020/eCENSUS : CARA DAFTAR,LOG MASUK & JAWAB SOALAN SELIDIK ONLINE
  Share this...FacebookTwitterPinterestLinkedinBANCI 2020/eCENSUS : CARA DAFTAR,LOG MASUK & JAWAB SOALAN SELIDIK ONLINE APA
  SKIM PEMBIAYAAN MUDAH JAYA SPiM PENJANA : CARA PERMOHONAN ONLINE
  Share this...FacebookTwitterPinterestLinkedinSKIM PEMBIAYAAN MUDAH JAYA SPiM PENJANA : CARA PERMOHONAN ONLINE APA ITU
  TABUNG SIMPANAN PENDIDIKAN ANAK PERAK 2020 : CARA & BORANG PERMOHONAN
  Share this...FacebookTwitterPinterestLinkedinTABUNG SIMPANAN PENDIDIKAN ANAK PERAK 2020 : CARA & BORANG PERMOHONAN APA

  Leave a reply "DANA SME TECHNOLOGY TRANSFORMATION FUND (STTF) : CARA PERMOHONAN & SEMAKAN KELAYAKAN"