Gangguan Seksual Di Tempat Kerja (Cara Buat Laporan)

Bagaimanakah Cara Buat Laporan Jika Berlaku Gangguan Seksual Di Tempat Kerja?

Gangguan seksual adalah tindakan tidak bermoral yang dilakukan seseorang terhadap individu lain, sering berlaku di tempat kerja. Perlakuan ini biasanya dilakukan oleh individu berkuasa yang mungkin menghadapi masalah psikologi dan kehidupan yang tidak stabil.

Jenis-Jenis Gangguan Seksual

 1. Lisan: Menggunakan bahasa lucah dalam percakapan, bercerita, berjenaka, memberikan komentar seksual terhadap penampilan, pakaian, tingkah laku, tubuh badan, atau aktivitas seksual.
 2. Isyarat: Sikap atau perilaku yang mengandungi isyarat seksual seperti menjeling, menggoda, merenung, mengintai, atau menggunakan bahasa isyarat tertentu.
 3. Fizikal (Sentuhan): Mendekati dengan cara yang tidak sopan, memegang, memeluk, menepuk, menggosok, mencubit, mencium, menjilat, atau meraba.
 4. Psikologi: Menekan atau memaksa secara psikologis untuk memenuhi keinginan seksual.
 5. Visual (Online): Menghantar pesan, e-mel, SMS, MMS, gambar, poster, atau bahan berunsur seksual melalui media elektronik atau sosial seperti WhatsApp, Twitter, atau aplikasi lain.

Undang-Undang dan Tindakan yang Boleh Diambil

Di Malaysia, meskipun tidak ada undang-undang khusus, pindaan terhadap Akta Kerja 1955 pada tahun 2012 memasukkan beberapa peruntukan berkaitan gangguan seksual di tempat kerja. Tindakan yang boleh diambil oleh mangsa termasuk:

 1. Mengemukakan Aduan:
  • Ke Unit Integriti (UI) di jabatan tempat kerja.
  • Melakukan laporan polis jika perlu atau jika tidak pasti kesannya sebagai gangguan seksual.
  • Mendapatkan khidmat nasihat dari Pegawai Psikologi/Kaunselor Organisasi/UI, JPA, atau agensi yang bersangkutan.
 2. Mengumpulkan Bukti:
  • Merekodkan kejadian dengan teliti (tarikh, tempat, masa, dsb.).
  • Menyimpan nota, surat, e-mel, SMS, MMS, gambar, poster, atau bahan bacaan berunsur seksual dari media elektronik atau sosial.
  • Melaporkan kejadian kepada pihak ketiga jika diperlukan.
  • Mengenal pasti saksi yang mungkin memberi keterangan.

Gangguan seksual bukan sahaja merosakkan perhubungan di tempat kerja tetapi juga dapat menyebabkan trauma kepada mangsa. Adalah penting untuk mengambil tindakan segera dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan pekerja dijamin.

Artikel Lain > KEHAKIMAN eFILING(Daftar Login Efs efiling eKehakiman)

Leave a Comment