GERAN PRA SISWAZAH & PASCA SISWAZAH 2020

GERAN PRA SISWAZAH & PASCA SISWAZAH 2020

GERAN PRA SISWAZAH & PASCA SISWAZAH 2020


GERAN PRA SISWAZAH & PASCA SISWAZAH 2020

PENGENALAN GERAN PRA SISWAZAH & PASCA SISWAZAH 2020
Geran ini untuk pelajar-pelajar anak negeri Pahang yang berjaya melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi. Ia akan dibayar secara one-off.

Geran ini terbahagi kepada dua peringkat :

Bagi peringkat sijil hingga Ijazah Sarjana Muda dikenali sebagai Geran Pra Siswazah . Geran Pra Siswazah akan menerima RM500.

Manakala peringkat Sarjana serta Kedoktoran dikenali sebagai Geran Pasca Siswazah. Geran Pasca Siswazah akan menerima RM1000

Anda hanya boleh memohon sekali sahaja bagi setiap kategori.

Baca tentang : https://kekandamemey.com/biasiswa-pengajian-tinggi-yayasan-pahang.html

SYARAT PERMOHONAN GERAN PRA SISWAZAH

 1. Anak Negeri Pahang
 2. Pemohon mestilah beralamat surat menyurat di Negeri Pahang Darul Makmur.
 3. Pemohon mestilah terdiri daripada pemegang SPM/STPM/STAM tahun semasa.
 4. Permohonan boleh dikemukakan oleh pelajar dalam tempoh 4 minggu sebelum atau dalam tempoh 6 minggu selepas tarikh pendaftaran kemasukan ke institusi pengajian tinggi dengan melengkapkan borang yang disediakan serta melampirkan salinan dokumen yang telah disahkan benar. Permohonan hendaklah bagi kemasukan pertama kali ke IPTA/S secara sepenuh masa.
 5. Borang permohonan boleh dibuat secara online di laman web Yayasan Pahang di http://eyayasan2.yp.org.my/egeran/awam/index.php
 6. Senarai Institusi Pengajian Tinggi Awam & Swasta yang diluluskan oleh Yayasan Pahang adalah seperti di bawah:

a)20 Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) bagi Peringkat Asasi/Pra Diploma/Sijil/Diploma/Ijazah Sarjana Muda) :

 1. Universiti Malaya (UM)
 2. Universiti Sains Malaysia (USM)
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 5. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 6. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 8. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 10. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 11. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 12. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 13. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 14. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 15. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 16. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 17. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 18. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
 19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

 

b)8 Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) bagi Asasi/Diploma/Ijazah Sarjana Muda:

 1. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
 2. Universiti Tun Abdul Razak (UNIRazak)
 3. Universiti Multimedia (MMU)
 4. Universiti Teknologi Petronas (UTP)
 5. Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU)
 6. Universiti Industri Selangor (UNISEL)
 7. Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
 8. Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)

 

c)Program Matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

d)Kolej Universiti Yayasan Pahang dan Kolej Yayasan Pahang Advanced Skills bagi peringkat Sijil, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.

 

e)Pra Diploma/Diploma/Ijazah Sarjana Muda Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

 

f)Sijil/Diploma/Ijazah Sarjana Muda Pahang Skills.

 

g)Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS) bagi peringkat Asasi, Diploma dan Ijazah Sarjana Muda

 

h)Persijilan Profesional/Diploma Tahfiz yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

 

i)Kolej-kolej Swasta yang berdaftar dan diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia dan menjalankan program-program Diploma & Ijazah Sarjana Muda secara  francais/usahasama/kawalselia/berkembar dengan universiti-universiti awam tempatan sahaja.

 

j)Program persediaan ke luar negara tajaan agensi Kerajaan contoh seperti JPA, MARA, FELDA, PETRONAS.

 

k)Sijil di Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

 

l)Kolej Tuanku Abdul Rahman bagi peringkat Diploma sahaja.

 

m)Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) bagi peringkat Diploma.

 

n)DRB-HICOM University of Automotive Malaysia (DHUAM) bagi peringkat Diploma.

 

o)Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) dan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara (IKTBN) bagi peringkat Sijil dan Diploma sahaja.

 

ATAU

 1. Pemohon mestilah telah menerima surat tawaran untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana Muda bagi tahun semasa secara sepenuh masa di Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta yang diluluskan oleh Yayasan Pahang.

 

 1. Keputusan peringkat asasi/matrikulasi/diploma dan yang setaraf dengannya mestilah minimum CGPA 2.80.

 

 1. Permohonan boleh dikemukakan oleh pelajar dalam tempoh 4 minggu sebelum atau dalam tempoh 6 minggu selepas tarikh pendaftaran kemasukan ke institusi dengan melengkapkan borang yang disediakan serta melampirkan salinan dokumen yang telah disahkan benar.

 

 1. Borang permohonan boleh dibuat secara online di laman web Yayasan Pahang di www.yp.org.my.

 

 1. Senarai Institusi Pengajian Tinggi Awam & Swasta yang diluluskan oleh Yayasan Pahang adalah seperti di bawah:

 

a.20 Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA)

 1. Universiti Malaya (UM)
 2. Universiti Sains Malaysia (USM)
 3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
 5. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 6. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 8. Universiti Utara Malaysia (UUM)
 9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 10. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 11. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 12. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 13. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 14. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 15. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 16. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 17. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 18. Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
 19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

 

b.Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia.

c.Kolej Universiti Yayasan Pahang (UCYP)

d.Pahang Skills

e.Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KUIPSAS)

SYARAT PERMOHONAN GERAN PASCA SISWAZAH

 1. Anak Negeri Pahang
 2. Pemohon mestilah beralamat surat menyurat di Negeri Pahang Darul Makmur.
 3. Pemohon mestilah telah menerima surat tawaran dan telah mendaftar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat Sarjana (Master) / Kedoktoran (PhD) bagi tahun semasa di Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta yang diluluskan oleh Yayasan Pahang.
 4. Keputusan peringkat ijazah sarjana muda/Ijazah sarjana dan yang setaraf dengannya mestilah minimum CGPA 3.00.
 5. Permohonan boleh dikemukakan oleh pelajar dalam tempoh 4 minggu sebelum atau dalam tempoh 6 minggu selepas tarikh pendaftaran kemasukan ke institusi dengan melengkapkan borang yang disediakan serta melampirkan salinan dokumen yang telah disahkan benar.
 6. Borang permohonan boleh dibuat secara online di laman web Yayasan Pahang di http://eyayasan2.yp.org.my/egeran/awam/index.php
 7. Senarai Institusi Pengajian Tinggi Awam & Swasta yang diluluskan oleh YP adalah seperti di bawah:
 • Universiti Malaya (UM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
 • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
 • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
 • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
 • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
 • Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
 • Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
 • Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
 • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
 • Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
 • Universiti Islam Malaysia (UIM)
GERAN PRA SISWAZAH & PASCA SISWAZAH 2020

GERAN PRA SISWAZAH & PASCA SISWAZAH 2020

Anda perlu membaca syarat permohonan kedua-dua jenis geran sebelum membuat permohonan secara atas talian di : http://www.yp.org.my/

Jika terdapat keraguan dan pertanyaan, sila hubungi terus pihak Yayasan Pahang.

Unit Biasiswa & Program Sokongan

Nor Azean bt. Othman
Nombor Telefon : 09-5181809

Mohd Zulhafni b. Ahmad

Nombor Telefon : 09-5181860

Tags: #2020 #GERAN PRA SISWAZAH & PASCA SISWAZAH #PASCA SISWAZAH #PRA SISWAZAH #YAYASAN PAHANG

author
Author: 
  Pemilik KekandaMemey.com
  BPTAR 2020:PERMOHONAN BANTUAN PELAJAR B40 IPTA RM300 SEBULAN
  BPTAR 2020:PERMOHONAN BANTUAN PELAJAR B40 IPTA RM300 SEBULAN Untuk makluman,Yayasan Tuanku Abdul Rahman
  BIASISWA PENGAJIAN TINGGI YAYASAN PAHANG
  BIASISWA PENGAJIAN TINGGI   YAYASAN PAHANG Terdapat 4 jenis biasiswa di peringkat pengajian tinggi
  BIASISWA SEKOLAH  YAYASAN PAHANG
  BIASISWA SEKOLAH  YAYASAN PAHANG Terdapat 3 jenis biasiswa di peringkat sekolah yang disediakan
  BANTUAN BIASISWA YAYASAN SABAH
  BANTUAN BIASISWA YAYASAN SABAH Bantuan biasiswa Yayasan Sabah adalah untuk pelajar lepasan SPM

  Leave a reply "GERAN PRA SISWAZAH & PASCA SISWAZAH 2020"