CARA MEMOHON TANAH KERAJAAN KELANTAN

Permalink to CARA MEMOHON TANAH KERAJAAN  KELANTAN
CARA MEMOHON TANAH KERAJAAN KELANTAN Timbul persoalan bagaimakah cara memohon tanah kerajaan Kelantan? Sebelum anda berbuat demikian, ada beberapa perkara yang perlu anda tahu, berikut adalah langkah penting : Pertama, anda perlu mengenalpasti tanah yang anda ingin mohon. Status tanah tersebut adalah sangat penting mengelakan sebarang masa timbul. Pastikan jenis tanah tersebut sama ada tanah