PERBEZAAN SKIM EX-GRATIA

PERBEZAAN SKIM EX-GRATIA

PERBEZAAN SKIM EX-GRATIA


PERBEZAAN SKIM EX-GRATIA 

Secara tidak sedar, terdapat perbezaan antara 2 SKIM EX-GRATIA yang diperkenalkan oleh kerajaan.

PENGENALAN SKIM EX-GRATIA BENCANA

Skim Ex-Gratia Bencana Kerja bagi pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan telah diperkenalkan pada 20 Oktober 1994 melalui Pekeliling Perbendaharaan Bil. 13 Tahun 1994 (WP 6.2). Skim ini telah ditambah baik mulai 1 Januari 2001 melalui Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2001 (WP 6.3) daripada segi jenis faedah, pertambahan jenis kecederaan dan penyakit khidmat diiktiraf sebagai bencana kerja.

PENGENALAN SKIM EX-GRATIA KEMATIAN
Ex-Gratia Kematian adalah pemberian Kerajaan kepada tanggungan penjawat awam yang meninggal dunia dalam perkhidmatan. Bagi membantu tanggungan penjawat awam yang meninggal dunia dalam tempoh tidak lebih 240 bulan perkhidmatan.

Baca lagi disini :https://kekandamemey.com/faedah-ex-gratia-kematian-penjawat-awam-2020.html

Penjawat Awam sama ada sementara atau tetap yang memilih Skim Pencen atau Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Penjawat Awam ini merangkumi Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

BERIKUT ADALAH PERBEZAAN SKIM EX-GRATIA BENCANA DENGAN EX-GRATIA KEMATIAN

 1.LIPUTAN SKIM 

#SKIM EX-GRATIA BENCANA
Meliputi bencana kerja yang mengakibatkan kematian atau Hilang Upaya Kekal sahaja.

#EX-GRATIA KEMATIAN
Meliputi kes anggota yang meniggal dunia semasa dalam perkhidmatan.

2.JUMLAH BAYARAN

#SKIM EX-GRATIA BENCANA

 • Bayaran faedah Skim Ex-Gratia Bencana Kerja akan dibuat secara pukal dan/ atau bulanan. Jenis faedah adalah seperti berikut:

  Bayaran faedah Skim Ex-Gratia Bencana Kerja

  Bayaran faedah Skim Ex-Gratia Bencana Kerja

 • Formula pengiraan seperti di Lampiran A1 dan Lampiran A2.
  Bayaran faedah Skim Ex-Gratia Bencana Kerja

  Bayaran faedah Skim Ex-Gratia Bencana Kerja

  Bayaran faedah Skim Ex-Gratia Bencana Kerja

  Bayaran faedah Skim Ex-Gratia Bencana Kerja

 • Pembayaran Ex-Gratia Bulanan kepada pegawai adalah untuk seumur hidup berkuat kuasa mulai tarikh bencana manakala pembayaran Ex-Gratia Waris berkuat kuasa sehari selepas tarikh kematian pegawai berdasarkan syarat-syarat berikut:
 • Balu dibayar seumur hidup selagi tidak berkahwin semula;
 • Duda dibayar sekiranya bergantung kepada sebahagian besar pendapatan isterinya, selagi tidak berkahwin semula. Kebergantungan duda ditentukan berdasarkan laporan sosial oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
 • Anak dibayar sekiranya belum berkahwin pada tarikh kematian pegawai sehingga:
 1. berumur 21 tahun atau berkahwin mana yang lebih awal
 2. tamat ijazah pertama sekiranya masih belajar termasuklah anak yang berumur melebihi 21 tahun di bawah tanggungan pegawai semasa kematiannya. Anak yang hilang kelayakan untuk menerima bayaran kerana telah mencapai umur 21 tahun, layak disambung bayaran sekiranya melanjutkan pengajian di peringkat ijazah pertama dengan syarat pengajian tersebut bermula dalam tempoh setahun dari tarikh beliau menamatkan pengajian di peringkat sebelumnya. Penyambungan bayaran berkuat kuasa dari tarikh beliau menyambung pengajian.

 

 • Anak yang terencat akal atau cacat anggota dan tidak berupaya menanggung dirinya sendiri dibayar selagi tidak berupaya menyara kehidupannya.
 • Ibu dan bapa menerima bayaran seumur hidup.
 • Sekiranya pegawai meninggal dunia sebelum pembayaran dilaksanakan, bayaran akan dibuat kepada warisnya berdasarkan tafsiran pekeliling ini.
 • Jika mana-mana waris meninggal dunia sebelum pembayaran dilaksanakan, bayaran yang sepatut diterima olehnya akan dibahagi sama rata kepada waris lain yang masih hidup.
 • Panel Pegawai mempunyai kuasa untuk menentukan kelayakan penerima bayaran dan agihan bayaran sekiranya terdapat pertindihan tuntutan.

#EX-GRATIA KEMATIAN

Jumlah pemberian berdasarkan julat tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira seperti berikut :

JUMLAH PEMBERIAN EX-GRATIA KEMATIAN

JUMLAH PEMBERIAN EX-GRATIA KEMATIAN

 

3.TARIKH PELAKSANAAN

#SKIM EX-GRATIA BENCANA
-Mulai 1 Julai 2015

#EX-GRATIA KEMATIAN
-1 Januari 2020


4.CARA AGIHAN

#SKIM EX-GRATIA BENCANA

Waris akan dibayar Ex-Gratia Waris mengikut pecahan berikut :

i. Balu/duda – 3/5
ii.Anak- 2/5

Iii 2/5 jika tiada balu/duda dan anak

#EX-GRATIA KEMATIAN

Pemberian Ex-Gratia kematian kepada waris yang layak adalah berasaskan kepada prinsip bayaran berikut :
i. 1/10 kepada ibubapa dengan mendahulukan ibu

ii 9/10 mengikut pembahagian syer seperti berikut:
a)duda/setiap balu – 2 bahagian
b)setiap anak – 1 bahagian

 

KESIMPULAN

Anda perlu membaca dan mendapatkan penjelasan yang lebih sekiranya ingin mengetahui lebih lanjut tentang perbezaan kedua-dua jenis Ex-Gratia ini. Baca lebih lanjut disini : http://www.jpapencen.gov.my/

Tags: #2020 #EX-GRATIA KEMATIAN #penjawat awam #PERBEZAAN SKIM EX-GRATIA BENCANA DENGAN EX-GRATIA KEMATIAN #SKIM EX-GRATIA BENCANA

author
Author: 
  Pemilik KekandaMemey.com
  TESP MARA 2022 (Permohonan & Semakan Status Tajaan)
  TESP MARA 2022 (Permohonan & Semakan Status Tajaan)   Majlis Amanah Rakyat (MARA)
  INSENTIF PENGELUARAN GETAH (CARA & SEMAKAN PERMOHONAN IPG)
  INSENTIF PENGELUARAN GETAH (CARA & SEMAKAN PERMOHONAN IPG)   Pekebun kecil boleh membuat
  GERAN RISDA RM20,000 : CARA PERMOHONAN PROGRAM AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN( AET)
  GERAN RISDA RM20,000 : CARA PERMOHONAN PROGRAM AKTIVITI EKONOMI TAMBAHAN( AET) APA ITU
  iSEJAHTERA 2022(CARA DAFTAR,KEMASKINI & SEMAKAN PERMOHONAN BANTUAN KEBAJIKAN)
  iSEJAHTERA 2022 (CARA DAFTAR,KEMASKINI & SEMAKAN PERMOHONAN BANTUAN KEBAJIKAN)   APA ITU SISTEM

  Leave a reply "PERBEZAAN SKIM EX-GRATIA"