Tag: AGRO BAKTI

SKIM PEMBIAYAAN KREDIT MIKRO AGROBANK

Permalink to SKIM PEMBIAYAAN KREDIT MIKRO AGROBANK
 SKIM PEMBIAYAAN KREDIT MIKRO AGROBANK Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang terjejas akibat COVID-19 bagi sektor agromakanan boleh memohon SKIM PEMBIAYAAN KREDIT MIKRO AGROBANK jika layak. Dana ini bertujuan untuk memastikan kelestarian dalam sektor pertanian dan komoditi dengan memberikan bantuan kewangan kepada pengusaha mikro khususnya komuniti agro, di bawah kategori B40 yang terlibat dalam perusahaan