Tag: Apakah itu Wage Subsidy?

SEMAKAN DAN PERMOHONAN WAGE SUBSIDY

Permalink to SEMAKAN DAN PERMOHONAN WAGE SUBSIDY
SEMAKAN DAN PERMOHONAN WAGE SUBSIDY Apakah itu Wage Subsidy? Wage Subsidy merupakan langkah penambahbaikan kepada usaha Kerajaan untuk majikan mengekalkan pekerja. Wage Subsidy adalah subsidi upah sebanyak RM600 sebulan kepada majikan bagi setiap pekerja yang bergaji RM4,000 dan ke bawah (terhad kepada 100 orang) untuk tempoh 3 bulan. Apakah objektif Wage Subsidy? Membantu majikan yang