Tag: JUAL BELI TANAH

CONTOH SURAT PERJANJIAN JUAL BELI  TANAH

Permalink to CONTOH SURAT PERJANJIAN JUAL BELI  TANAH
CONTOH SURAT PERJANJIAN JUAL BELI  TANAH Bagi melakukan transaksi jual beli tanah. Anda perlu  membuat surat perjanjian jual beli tanah. Ia penting dan merupakan satu dokumen yang sah disisi undang-undang.Disini kami berkongsi kepada anda contoh surat perjanjian jual beli tanah. Baca tentang : https://kekandamemey.com/panduan-membeli-tanah-lot.html KEBAIKAN SURAT PERJANJAN JUAL BELI TANAH – Melindungi hak pembeli dan penjual

PANDUAN MEMBELI TANAH KELANTAN

Permalink to PANDUAN MEMBELI TANAH KELANTAN
beli tanah di Kelantan Panduan Membeli Tanah Kelantan 1) KENAL PASTI JENIS GERAN ATAU HAK MILIK Sebelum membeli tanah, perkara penting yang anda perlu tahu adalah mengenal jenis geran. Ada 2 jenis geran. A) Hak Milik Sementara Berikut adalah syarat berkaitan dengan hak milik sementara : a)Tidak boleh dipecah sempadan. b)Tidak boleh dipecah bahagi. c)