BPKNS BIASISWA NEGERI SARAWAK Permohonan

BPKNS BIASISWA PINJAMAN SARAWAK

PERMOHONAN BIASISWA PINJAMAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK (BPKNS) Kepada anak kelahiran Sarawak yang ingin melanjutkan pelajaran di peringkat Ijazah Sepenuh Masa yang mengikuti pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam Malaysia (IPTA) atau Universiti Awam (UA), Suruhanjaya..