Tag: Permohonan Secara e-Pengeluaran melalui i-Akaun (Ahli)

SENARAI PROSES PENGHANTARAN PERMOHONAN i-LESTARI

Permalink to SENARAI PROSES PENGHANTARAN PERMOHONAN i-LESTARI
SENARAI PROSES PENGHANTARAN PERMOHONAN i-LESTARI 1)Permohonan Secara e-Pengeluaran melalui i-Akaun (Ahli) Pemprosesan/ Kelulusan -Semakan kelayakan dan proses kelulusan secara auto approve Pengkreditan/ Bayaran -Pembayaran Pengeluaran iLestari akan dikreditkan ke dalam akaun bank Ahli – Nota: Ahli hendaklah memberikan akaun bank yang aktif – Bayaran berulang untuk bulanbulan pengeluaran berikutnya akan dikreditkan ke  dalam akaun bank