Tag: waris

FAEDAH EX-GRATIA KEMATIAN PENJAWAT AWAM 2020

Permalink to FAEDAH EX-GRATIA KEMATIAN PENJAWAT AWAM 2020
FAEDAH EX-GRATIA KEMATIAN PENJAWAT AWAM 2020 Tujuan Faedah Ex-Gratia Kematian Penjawat Awam 2020 adalah untuk  membantu meringankan beban waris penjawat awam yang meninggal dunia dalam perkhidmatan. Kerajaan akan memperkenalkan: Pertama : Diberikan kepada waris penjawat awam yang meninggal dunia dalam perkhidmatan bernilai sehingga RM150 ribu; Kedua : Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan (PGT) diawalkan sebelum Tarikh