Tag: B40 (Bottom 40%)

MAKSUD GOLONGAN B40 M40 &T20

Permalink to MAKSUD GOLONGAN B40 M40 &T20
MAKSUD GOLONGAN B40 M40 & T20 Apa yang di maksud kan dengan Golongan B40 M40 dan T20? Istilah-istilah ini digunakan oleh kerajaan untuk membahagikan rakyat Malaysia kepada kumpulan atau golongan berdasarkan pendapatan isi rumah*. B40, M40 dan T20 adalah masing-masing singkatan kepada Bottom 40%, Middle 40% dan Top 20%. % (peratus) dalam istilah ini merujuk