Category: PANDUAN TANAH

URUSAN  BELI TANAH  SECARA TUNAI

Permalink to URUSAN  BELI TANAH  SECARA TUNAI
URUSAN  BELI TANAH  SECARA TUNAI  PANDUAN URUSAN  BELI TANAH  SECARA TUNAI 1. Anda perlu pastikan tanah tersebut mempunyai geran asal.Jika anda gagal melihat geran asal. Jangan buat sebarang bayaran. 2.Untuk tujuan melindungi pihak anda, lantik la peguam hartanah yang berpengalaman. 3. Cara pembayaran paling selamat adalah melalui peguam sebagai stakeholder Baca tentang : https://kekandamemey.com/contoh-surat-perjanjian-jual-beli-tanah.html PROSEDUR BELI

PANDUAN PECAH TANAH LOT GERAN INDIVIDU

Permalink to PANDUAN PECAH TANAH LOT GERAN INDIVIDU
PANDUAN PECAH TANAH LOT GERAN INDIVIDU pecah lot geran individu Jika anda mempunyai tanah yang dalam zon perumahan. Anda perlulah segera untuk melakukan pecah tanah  untuk mengeluarkan lot geran individu. Hal ini memudahkan anda membina rumah atau menjual tanah tersebut dengan nilai yang tinggi. Baca juga tentang : https://kekandamemey.com/panduan-membeli-tanah-kelantan.html Berikut adalah panduan pecah tanah lot geran

PANDUAN MEMBELI TANAH LOT

Permalink to PANDUAN MEMBELI TANAH LOT
PANDUAN MEMBELI TANAH LOT Menjadi satu trend terkini untuk membeli tanah lot rumah dan membina rumah idaman atas tanah tersebut. Jadi anda memerlukan panduan untuk membeli tanah lot untuk mencapai impian anda. Antara panduan untuk membeli tanah lot adalah seperti berikut : 1. Pastikan Hak Milik Individu Tanah lot yang mempunyai geran individu akan memudahkan

PANDUAN MENGISI LAMPIRAN G

Permalink to PANDUAN MENGISI LAMPIRAN G
PANDUAN MENGISI LAMPIRAN G Ramai kakitangan awam yang tidak pernah mengisi Lampiran G. Disini akan memberi panduan kepada anda untuk mengisi lampiran G. Panduan mengisi Lampiran G ini akan memudahkan urusan anda memohon tanah kerajaan atau untuk memiliki saham. Baca tentang : https://docs.jpa.gov.my/docs/pekeliling/pp02/bil03/pekeliling-bil3-2002.pdf KENAPA PERLU MENGISI LAMPIRAN G? Memohon kebenaran daripada majikan untuk memiliki tanah atau

PANDUAN MEMBACA GERAN TANAH

Permalink to PANDUAN MEMBACA GERAN TANAH
PANDUAN MEMBACA GERAN TANAH Perkara utama yang perlu anda kuasai adalah membaca geran tanah. Anda akan mendapat pelbagai maklumat yang sangat berguna jika anda dapat membaca geran tanah dengan mahir.Berikut adalah panduan membaca geran tanah. 1) Terdapat 3 muka surat : A) Muka Surat 1 – Menerangkan maklumat tentang tanah Baca tentang :https://kekandamemey.com/cara-memohon-tanah-kerajaan-di-negeri-kelantan.html Dalam muka

PANDUAN MEMBELI TANAH KELANTAN

Permalink to PANDUAN MEMBELI TANAH KELANTAN
beli tanah di Kelantan Panduan Membeli Tanah Kelantan 1) KENAL PASTI JENIS GERAN ATAU HAK MILIK Sebelum membeli tanah, perkara penting yang anda perlu tahu adalah mengenal jenis geran. Ada 2 jenis geran. A) Hak Milik Sementara Berikut adalah syarat berkaitan dengan hak milik sementara : a)Tidak boleh dipecah sempadan. b)Tidak boleh dipecah bahagi. c)

CARA MEMOHON TANAH KERAJAAN KELANTAN

Permalink to CARA MEMOHON TANAH KERAJAAN  KELANTAN
CARA MEMOHON TANAH KERAJAAN KELANTAN Timbul persoalan bagaimakah cara memohon tanah kerajaan Kelantan? Sebelum anda berbuat demikian, ada beberapa perkara yang perlu anda tahu, berikut adalah langkah penting : Pertama, anda perlu mengenalpasti tanah yang anda ingin mohon. Status tanah tersebut adalah sangat penting mengelakan sebarang masa timbul. Pastikan jenis tanah tersebut sama ada tanah