INSENTIF PENGELUARAN GETAH IPG(Harga & Bila Bayaran)

INSENTIF PENGELUARAN GETAH (CARA & SEMAKAN PERMOHONAN IPG)

INSENTIF PENGELUARAN GETAH IPG(Semakan Harga & Bila Bayaran) Kepada Pekebun kecil getah warganegara Malaysia yang mempunyai keluasan kebun getah kurang dari 100 ekar dan memiliki Permit Autoriti Transaksi Getah (PAT-G) yang dikeluarkan oleh Lembaga Getah..