CARA MUDAH MAJIKAN MEMOHON BANTUAN KEWANGAN RM600

CARA MUDAH MAJIKAN MEMOHON  BANTUAN KEWANGAN RM600

CARA MUDAH MAJIKAN MEMOHON BANTUAN KEWANGAN RM600

Berdasarkan Program Pengekalan Pekerjaan (Employment Retention Programme) (ERP) di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi 2020 (PRE2020). Kerajaan akan memberi bantuan kewangan sebanyak RM600 melalui PERKESO yang akan disalurkan kepada majikan untuk diberikan kepada pekerja.

Tujuan program Employment Retention Program atau ERP adalah untuk membantu majikan yang terjejas akibat Covid-19 yang terpaksa mengambil langkah mengurangkan kos operasi dengan pendekatan mengeluarkan notis cuti tanpa gaji kepada pekerja mereka.

Perdana Menteri berkata mereka yang layak menerima bantuan itu adalah pekerja yang diberi notis tanpa gaji mulai 1 Mac 2020.

(Bantuan itu juga) Layak untuk pencarum Sistem Insurans Pekerjaan (EIS) dengan gaji tidak melebihi RM4,000 sebulan.

CARA MUDAH MEMOHON  BANTUAN KEWANGAN RM600

A) PERMOHONAN ONLINE

Permohonan boleh dibuat secara online di portal rasmi PERKESO bermula 20 Mac 2020. Borang Permohonan ERR C-19 (Lampiran 1) dan melampirkan dokumen mandatori surat Notis CTG yang mengandungi senarai pekerja terlibat.

Senarai pekerja hendaklah beserta butiran berikut:

 • Nama Penuh Pekerja
 • Nombor Kad Pengenalan Warganegara Malaysia (No KPPPN)
 • Nama Jawatan (job title)
 • Maklumat Gaji Bulanan Terakhir Pekerja (RM)
 • Maklumat emel dan no telefon untuk dihubungi

Permohonan yang lengkap boleh dihantar melalui emel erpc19 (perkeso.qov.my atau melalui online sekiranya sistem online telah dibangunkan.

B) PERMOHONAN SECARA BORANG

Borang permohonan yang dikemukakan kepada mana-mana pejabat PERKESO oleh majikan bagi pihak pekerja yang terlibat dan majikan tersebut hendaklah bertanggungjawab untuk menyalurkan bayaran bulanan RM600 kepada pekerja yang terlibat.

Majikan hendaklah mengemukakan permohonan yang lengkap melalui Borang Permohonan ERR C-19 (Lampiran 1) dan melampirkan dokumen mandatori surat Notis CTG yang mengandungi senarai pekerja terlibat.

Senarai pekerja hendaklah beserta butiran berikut:

 • Nama Penuh Pekerja
 • Nombor Kad Pengenalan Warganegara Malaysia (No KPPPN)
 • Nama Jawatan (job title)
 • Maklumat Gaji Bulanan Terakhir Pekerja (RM)
 • Maklumat emel dan no telefon untuk dihubungi

Permohonan yang lengkap boleh dihantar ke pejabat PERKESO yang berdekatan.

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEWANGAN RM600

 • Pekerja yang diberi notis cuti sementara tanpa gaji (unpaid leave) oleh majikan berkuatkuasa mulai 1 Mac 2020;
 • Pekerja sektor swasta yang berdaftar dan mencarum dengan Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) PERKESO;
 • Terhad kepada pekerja yang bergaji RM4,000 dan ke bawah;
 • Majikan membuat permohonan bagi pihak pekerja; dan
 • Majikan hendaklah menyalurkan RM600 terus kepada akaun pekerja.

Secara asasnya bantuan ini akan disalurkan kepada majikan berdaftar yang kemudiannya akan disalurkan kepada para pekerja yang terkesan.

JUMLAH BANTUAN & TEMPOH LAYAK

 • Jumlah bayaran bantuan kewangan adalah bergantung kepada tempoh notis mula CTG. Sekiranya tarikh notis mula CTG adalah sebulan mengikut tarikh tamat CTG tersebut, bayaran mengikut kadar rata sebanyak RM600 sebulan akan dibayar kepada setiap pekerja yang terlibat.
 • Sekiranya tempoh notis mula CTG adalah dua (2) bulan mengikut tarikh tamat CTG tersebut, bayaran mengikut kadar rata sebanyak RM600 bagi setiap bulan akan dibayar kepada setiap pekerja yang terlibat membabitkan perbelanjaan sebanyak RM1,200.
 • Jumlah kelayakan bagi setiap satu permohonan tempoh notis mula CTG adalah antara 1 bulan hingga maksimum jumlah 6 bulan bergantung kepada notis mula CTG yang dikeluarkan oleh majikan sama ada secara sekali gus atau berturutan.
 • Majikan yang telah menerima peruntukan bayaran ERR daripada PERKESO secara bulanan, adalah bertanggungjawab untuk mengkreditkan bayaran bulanan sebanyak RM600 ke dalam akaun bank pekerja yang terlibat dalam masa 7 hari dan i tarikh bayaran yang diterima daripada PERKESO
 • Majikan yang mengemukakan apa-apa maklumat palsu, tidak benar atau mengelirukan kepada PERKESO atau majikan yang gagal untuk menyalurkan bayaran bulanan tersebut kepada pekerja, boleh menyebabkan permohonan berikutnya digantung dan tindakan undang-undang akan dikenakan ke atas majikan.

Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan CARA MUDAH MAJIKAN MEMOHON  BANTUAN KEWANGAN RM600 , sila hubungi Pegawai Perkhidmatan Pelanggan di talian 1 300 22 8000 atau emel perkesoperkeso.qov.my. Untuk mengikuti perkembangan terkini berkaitan SIP dan program ERR, sila layari microsite PERKESO 

 

1 thought on “CARA MUDAH MAJIKAN MEMOHON BANTUAN KEWANGAN RM600”

Leave a Comment