PANDUAN MEMBACA GERAN TANAH

Permalink to PANDUAN MEMBACA GERAN TANAH
PANDUAN MEMBACA GERAN TANAH Perkara utama yang perlu anda kuasai adalah membaca geran tanah. Anda akan mendapat pelbagai maklumat yang sangat berguna jika anda dapat membaca geran tanah dengan mahir.Berikut adalah panduan membaca geran tanah. 1) Terdapat 3 muka surat : A) Muka Surat 1 – Menerangkan maklumat tentang tanah Baca tentang :https://kekandamemey.com/cara-memohon-tanah-kerajaan-di-negeri-kelantan.html Dalam muka

PANDUAN MEMBELI TANAH KELANTAN

Permalink to PANDUAN MEMBELI TANAH KELANTAN
beli tanah di Kelantan Panduan Membeli Tanah Kelantan 1) KENAL PASTI JENIS GERAN ATAU HAK MILIK Sebelum membeli tanah, perkara penting yang anda perlu tahu adalah mengenal jenis geran. Ada 2 jenis geran. A) Hak Milik Sementara Berikut adalah syarat berkaitan dengan hak milik sementara : a)Tidak boleh dipecah sempadan. b)Tidak boleh dipecah bahagi. c)

CARA MEMOHON TANAH KERAJAAN KELANTAN

Permalink to CARA MEMOHON TANAH KERAJAAN  KELANTAN
CARA MEMOHON TANAH KERAJAAN KELANTAN Timbul persoalan bagaimakah cara memohon tanah kerajaan Kelantan? Sebelum anda berbuat demikian, ada beberapa perkara yang perlu anda tahu, berikut adalah langkah penting : Pertama, anda perlu mengenalpasti tanah yang anda ingin mohon. Status tanah tersebut adalah sangat penting mengelakan sebarang masa timbul. Pastikan jenis tanah tersebut sama ada tanah