PERMOHONAN RUMAH SASAR (Lokasi & Borang)

RUMAH SASAR

PERMOHONAN RUMAH SASAR (Lokasi & Borang) Kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia yang ingin memiliki rumahh mapu milik boleh membuat permohonan Perumahan SASaR. Ini bagi memastikan setiap warga awam kementerian pertahanan, anggota tentera dan veteran atm..