SLDN(Permohonan Semakan Kursus Induksi )

SLDN

SISTEM LATIHAN DUAL NASIONAL (Permohonan Semakan Kursus Induksi SLDN) SLDN menyasarkan 100% lepasan menceburi bidang pekerjaan atau keusahawanan di dalam bidang yang diceburi setelah tamat. Pelajar yang berminat untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih..