KEMASKINI i-SINAR:CARA TUKAR MAKLUMAT (AMAUN,BANK,ALAMAT,NOMBOR TELEFON,MOD BAYARAN)

KEMASKINI i-SINAR

KEMASKINI i-SINAR:CARA TUKAR MAKLUMAT (AMAUN,BANK,ALAMAT,NOMBOR TELEFON,MOD BAYARAN)   Bermula 8 Mac juga, ahli akan diberikan kelonggaran untuk membuat pindaan pada butiran permohonan(kemaskini i-Sinar) seperti jumlah dipohon, maklumat bank, alamat, nombor telefon serta mod bayaran di..