KIOSK IPR (Lokasi Inisiatif Usahawan Makanan INSAN)

KIOSK IPR

KIOSK IPR (Lokasi Inisiatif Usahawan Makanan INSAN) Kepada warga Malaysia, kerajaan kini telah memperkenalkan inisiatif baharu untuk membantu meningkatkan pendapatan rakyat terutamanya keluarga miskin tegar dan B40 iaitu Inisiatif Pendapatan Rakyat (IPR) di bawah program..