GELARAN PROFISIONAL(Maksud Cara Sebut Gelaran)

GELARAN PROFISIONAL DI MALAYSIA (Maksud Cara Sebut Gelaran Ir Ar Sr Ts PGeol LAr TPr)

Sekiranya anda berurusan dengan golongan profesional, sudah pasti akan melihat gelaran profisional seperti Ir, Ar dan Sr di hadapan nama sebenar mereka. Gelaran tersebut bukanlah sengaja diletakkan sebaliknya ia membawa maksud gelaran profesional individu berkenaan. Disini kami akan kongsikan kepada anda maksud bagi gelaran profesional tersebut, semoga membantu.

APA ITU GELARAN PROFESIONAL

Gelaran merupakan suatu kata awalan atau akhiran yang ditambah kepada nama seseorang sama ada menandakan darjah kebesaran atau kedudukan seseorang secara rasmi tidak kira ia adalah kelayakan profesional atau akademik. Dalam sesetengah bahasa, gelaran boleh diletak di antara nama pertama atau akhir. (sebagai contoh, Graf dalam penggunaaan Bahasa Jerman atau Kardinal dalam Katolik). Sesetengah gelaran merupakan warisan.

MAKSUD GELARAN PROFISIONAL DI MALAYSIA

Berikut adalah merupakan maksud bagi setiap gelaran iaitu:

GELARAN PROFESIONALMAKSUD
Professional Engineer (Ir)Gelaran Ir membawa maksud Jurutera Profesional. Untuk mendapatkan gelaran Ir ini anda perlu menamatkan pengajian, mendaftar sebagai jurutera, peroleh tiga tahun pengalaman dan lulus dalam peperiksaan yang membuktikan anda telah mendapat kepakaran secukupnya.

Anda mestilah berdaftar sebagai Graduate Engineer dengan Board of Engineer Malaysia (BEM) seterusnya lulus dengan cemerlang dalam latihan yang ditentukan BEM. Ir juga perlu melepasi ujian Professional Assessment Examination (PAE) dan terpilih sebagai Corporate Member of the Institution of Engineers Malaysia (IEM).

Professional Architect (Ar)Untuk mendapatkan gelaran ini, individu mestilah berdaftar dengan Board of Architect Malaysia atau Lembaga Arkitek Malaysia (LAM). Permohonan untuk lembaga ini mestilah daripada pemohon yang berdaftar dengan Graduate Architect dan pernah mempunyai pengalaman praktikal seperti yang dinyatakan oleh LAM.
Professional Surveyor (Sr)Seorang Sr perlu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang hebat dalam Matematik dan tahu menggunakan beberapa alatan kursus. Kebanyakan projek yang dikendalikan memerlukan banyak latihan fizikal dan kemahiran visual yang sangat baik.

Untuk mendapatkan gelaran Sr, anda mestilah mempunyai sekurang-kurangnya ijazah dalam surveying (tinjauan) atau civil engineering. Lesen Professional Land Surveying juga diperlukan untuk gelaran ini.

Professional Technologist (Ts)Ts adalah gelaran Teknologis Profesional yang diiktiraf oleh Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT). Ia tertakluk di bawah Akta Teknologis dan Juruteknik 2016 (Akta 768). Gelaran ini merupakan salah satu mekanisme pengiktirafan kepada teknologis dan juga juruteknik negara.

Untuk mendapatkan gelaran Ts, anda perlu menamatkan sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang diiktiraf LAM dan mendaftar sebagai Teknologis Berijazah.

Professional Geologist (PGeol)Seorang PGeol adalah seorang ahli geogologi siswazah berdaftar dan ahli geologi asing yang berdaftar menurut seksyen 20 dan 22 Akta Ahli Geoglogi 2008.

Sebelum mendapatkan gelaran ini, individu perlulah menjalani pengajian di Institute of Geology Malaysia (IGM) dan lulus peperiksaan profesional.

Professional Landscape Architect (LAr)Bagi mendapatkan gelaran LAr, individu mestilah berdaftar dan mengikuti pengajian di Institute of Landscape Architects Malaysia dan lulus dengan jayanya. Antara contoh individu yang mendapat gelaran LAr ialah LAr Dr Nor Atiah Ismail.
Professional Town Planner (TPr)Mereka yang memegang gelaran TPr sentiasa dijunjung tinggi martabat, kedudukan dan reputasi profesionnya. Seorang TPr memainkan peranan besar dalam mengingatkan kliennya mengenai kewajipan dan hak pelanggan serta melaksanakan tugas kepada pelanggannya dengan setia.

Seorang TPr perlu mengambil semua langkah yang patut untuk mengekalkan kecekapan profesional yang tinggi sepanjang bekerja. Untuk mendapatkan gelaran ini anda mestilah lulus pengajian di Malaysian Institute of Planners dengan kelayakan tertentu.

ARTIKEL BERKAITAN:

MAKSUD GOLONGAN B40 M40 &T20

HPIPT 2023 (PERMOHONAN HADIAH PENGAJIAN IPT RM1000)

Leave a Comment