SIAPAKAH YANG LAYAK JADI PENJAMIN PINJAMAN KERETA RUMAH MARA (Risiko & Keburukan)

SIAPAKAH YANG LAYAK JADI PENJAMIN PINJAMAN KERETA RUMAH MARA (Risiko & Keburukan)

PENJAMIN PINJAMAN

Sekiranya anda bakal menjadi penjamin pinjaman hendaklah berhati-hati sebelum menjadi penjamin kerana beban kewangan yang terlibat adalah berat. Disini kami akan kongsikan kepada hak dan risiko sebagai seorang penjamin, semoga membantu.

 

APA ITU PENJAMIN PINJAMAN

Dalam istilah kewangan bermaksud seseorang individu yang berjanji dan bertanggungjawab untuk membayar baki hutang peminjam sekiranya peminjam tersebut gagal untuk memenuhi atau membayar keseluruhan pinjaman mereka.

 

SYARAT PENJAMIN PINJAMAN

Berikut adalah merupakan syarat kelayakan bagi seorang penjamin iaitu:

 • Berumur 18 tahun ke atas.
 • Berfikiran waras dan berkeupayaan dari segi mental untuk memahami tanggungjawab, dokumen dan kewajipan sebagai seorang penjamin.
 • Tidak dipaksa untuk menjadi penjamin, iaitu bersetuju secara sukarela tanpa dipaksa, ditipu, dan berlaku kesilapan.
 • Tidak berstatus muflis

 

KATAGORI PENJAMIN PINJAMAN

Berikut adalah merupakan katagori jenis penjamin iaitu:

 1. Penjamin Sosial
  • Penjamin sosial merujuk pada individu yang memberi jaminan kepada peminjam bukan untuk tujuan keuntungan atau komersial.
  • Sebagai contoh, anda menjadi guarantor untuk menolong ahli keluarga atau kawan tanpa kepentingan kewangan atau tujuan keuntungan seperti beli kereta, beli rumah atau mendapatkan biasiswa.
 2. Penjamin Bukan Sosial
  • Penjamin bukan sosial pula merujuk pada kategori selain penjamin sosial yang dinyatakan di atas.
  • Biasanya, ia melibatkan pinjaman dengan kepentingan keuntungan seperti pinjaman peribadi, pinjaman komersial atau penjamin pinjaman perniagaan.

 

HAK BAGI PENJAMIN PINJAMAN

Sekiranya anda bersetuju untuk menjadi penjamin, anda mempunyai hak-hak tertentu sebagai penjamin. Berikut adalah merupakan hak bagi penjamin iaitu:

 • Sebelum Tandatangan Dokumen Penjamin Pinjaman
  • Anda mempunyai hak untuk mendapatkan nasihat guaman sebelum menandatangani sebarang dokumen pinjaman. Walau bagaimanapun, kos atau fi guaman perlu ditanggung sendiri;
  • Anda boleh memohon untuk mendapatkan salinan surat, kontrak jaminan atau apa-apa dokumen berkaitan pinjaman daripada institusi kewangan.
 • Selepas Tandatangan Dokumen Penjamin Pinjaman
  • Anda boleh mendapatkan maklumat terkini berkaitan akaun pinjaman seperti baki tertunggak daripada institusi kewangan dengan kebenaran daripada peminjam;
  • Anda juga boleh meminta peminjam untuk buat bayaran balik hutang pinjaman seperti dijadualkan. Namun begitu, ia tertakluk kepada syarat pinjaman. Anda perlu menggunakan hak ini sebelum institusi kewangan mengeluarkan notis tuntutan pinjaman;
  • Hak untuk menuntut bayaran ganti rugi daripada peminjam bagi apa-apa kos yang telah dikeluarkan kepada pemiutang termasuk kos guaman. Dalam erti kata lain, anda boleh claim daripada peminjam apa-apa jumlah yang telah anda bayar menggunakan duit anda.

 

RISIKO PENJAMIN PINJAMAN

Sekiranya anda menjadi penjamin, seharusnya anda mengetahui risiko yang bakal dihadapi sekiranya peminjam tersebut bermasalah. Antara risikonya adalah:

 1. Aset Boleh Disita
  • Sekiranya pemiutang diisitiharkan muflis, Jabatan Insolvensi boleh menyita harta yang dimiliki oleh peminjam dan penjamin pinjaman untuk membayar balik hutang tersebut.
 2. Skor Kredit Boleh Terjejas
  • Sekiranya peminjam tidak bayar balik pinjamann, bank akan mencari penjamin untuk jelaskan hutang bagi pihak peminjam dan jikan penjamin tidak mampu membayar balik, skor kredit anda berisiko untuk terjejas.
 3. Boleh Diisytiharkan Muflis
  • Sekiranya anda tidak mampu untuk membayar balik pinjaman tersebut, anda berisiko untuk diisytiharkan bankrap atau muflis.
 4. Kerjaya Tersekat
  • Andaikan peminjam gagal menjelaskan hutang sehingga anda diisytiharkan bankrap, ia mungkin akan menjejaskan kerjaya anda.
 5. Boleh Disekat daripada ke Luar Negara
  • Individu yang memiliki hutang tertunggak atau belum dilangsaikan biasanya akan disenaraihitamkan dalam senarai sekatan imigresen. Ia sekali gus menghalang anda untuk keluar negara.

 

ARTIKEL BERKAITAN:

Leave a Comment