PERMOHONAN PISMP IPG KEMASUKAN(Untuk Menjadi Seorang Guru)

PERMOHONAN PISMP IPG KEMASUKAN(Untuk Menjadi Seorang Guru)

PISMP IPG

Kepada calon lepasan SPM tahun 2023, 2022 dan 2021 yang berminat melanjutkan pengajian dalam bidang perguruan  dan memilih kerjaya sebagai guru,boleh buat permohonan PISMP IPG online Pengambilan Khas Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan bagi ambilan tahun 2024

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mempelawa lulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk Pengambilan Khas Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Dengan Kepujian Ambilan Tahun 2024 bagi memenuhi beberapa keperluan bidang di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT).

Ia adalah tawaran yang baik untuk calon lepasan SPM yang ingin mejadi guru dalam bidang pengkhususan masing-masing!

 

APA ITU PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)?

Program ini bertujuan untuk melatih bakal guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam pelbagai bidang pengkhususan bagi keperluan di sekolah rendah. Pemohon perlu mengikuti Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) selama dua belas (12) bulan di IPG berkenaan yang ditetapkan oleh KPM.

Pemohon yang LULUS PPISMP akan diberi Sijil Tamat PPISMP dan DITAWARKAN mengikuti pengajian PISMP selama empat (4) tahun di IPG yang ditetapkan oleh KPM. PPISMP dan PISMP dilaksanakan secara mod sepenuh masa.

 

TARIKH PERMOHONAN PISMP IPG ONLINE

Permohonan bagi kemasukan ke IPG untuk PISMP  akan dibuka secara atas talian mulai 14 Mac 2024 (Selepas Jam 3.00 petang) sehingga 15 April 2024 (11.59 malam)

 

 

SYARAT KELAYAKAN ASAS PERMOHONAN PISMP IPG 

Berikut merupakan syarat kelayakan asas yang diperlukan:

 • Warganegara Malaysia.
 • Umur tidak melebihi 20 tahun
 • Sihat tubuh badan.
 • Aktif dalam kegiatan kokurikulum.
 • Memperoleh gred cemerlang sekurang-kurangnya lima (5) mata pelajaran di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
 • Memperoleh sekurang-kurangnya gred kepujian bagi tiga (3) mata pelajaran berikut: BM, Sejarah dan BI
 • Menenuhi syarat-syarat bidang pengkhususan*

*Syarat-syarat bidang pengkhususan untuk permohonan IPG online boleh dilihat di iklan

 

CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON IPG ONLINE PISMP 

Berikut adalah calon yang tidak layak memohon:

 • Calon yang sedang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan atau Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di institusi-institusi pendidikan KPM.
 • Calon yang dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan awam atau latihan yang dianjurkan oleh agensi kerajaan.
 • Calon yang pernah mengikuti program ikhtisas di Institut Pendidikan Guru, tapi gagal dalam peperiksaan dan ditamatkan dari program.
 • Calon yang pernah atau sedang disabitkan dengan kesalahan penyalahgunaan dadah, jenayah atau tindakan mahkamah.

 

SENARAI PENGKHUSUSAN PISMP IPG

Berikut adalah merupakan senarai pengkhususan mengikut katagori sekolah iaitu:

SEKOLAH KEBANGSAAN (SK)SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA (SJKC)SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL
 • Bahasa Melayu PendidikanRendah
 • Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 • Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 • Pendidikan Rendah (TESL)
 • Pendidikan Awal KanakKanak
 • Sejarah Pendidikan Rendah 3.1.9 Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
 • Reka Bentuk dan Teknologi
 • Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
 • Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
 • Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah (TESL)
 • Bimbingan dan Kaunseling
 • Sejarah Pendidikan Rendah
 • Sains Pendidikan Rendah
 • Reka Bentuk dan Teknologi
 • Pendidikan Rendah
 • Bahasa Cina Pendidikan
 • Rendah
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran
 • Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Khas Masalah Pendengaran
 • Pendidikan Jasmani
 • Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
 • Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 • Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua Pendidikan Rendah (TESL)
 • Pendidikan Jasmani
 • Pendidikan Rendah
 • Sejarah Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 • Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah
 • Matematik Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
 • Bahasa Tamil Pendidikan Rendah
 • Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah

 

CARA PERMOHONAN PISMP IPG ONLINE

 1. Layari Laman Sesawang PISMP
  • Permohonan khas PISMP hanya boleh dibuat secara dalam talian (online) dengan melayari laman sesawang Di SINI
  • Permohonan akan ditapis berdasarkan syarat-syarat kelayakan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh KPM
 2. Sila Rujuk Panduan Permohonan IPG Online 2024
  • Sebelum membuat permohonan, sila baca maklumat iklan selengkapnya.
  • Pemohon juga dinasihatkan untuk merujuk Panduan Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG), Panduan Penyediaan Video Pengajaran, syarat bidang kalendar aktiviti (Lampiran B)
 3.  Kemaskini Maklumat Permohonan
  • Pemohon dibenarkan mengemukakan SATU sahaja permohonan dan pemohon boleh mengemaskini pada bila-bila masa sehingga tarikh permohonan ditutup.
 4.  Sila Hantar & Sahkan Permohonan
  • Permohonan hendaklah disahkan dan dihantar sebelum tarikh tutup permohonan.
  • Permohonan yang berjaya dihantar akan menerima nombor rujukan sebagai pengesahan.
  • Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.

 

PROSEDUR PERMOHONAN PISMP IPG ONLINE 

Berikut adalah ringkasan prosedur kemasukan Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) IPG KPM.

Ujian Kelayakan Calon Guru (UKCG)

 • e-UKCG terdiri daripada Bahagian A (120 soalan) dan Bahagian B (60 soalan). Calon MESTI menjawab dalam tempoh 45 minit secara dalam talian iaitu 30 minit untuk Bahagian A dan 15 minit untuk Bahagian B.
 • Calon hanya dibenarkan menjawab sekali sahaja dalam jangka masa yang ditetapkan.
 • Sekiranya calon tidak menduduki e-UKCG secara dalam talian pada masa yang ditetapkan, calon akan dikira gagal dalam peringkat saringan

Temu Duga

 • Hanya calon yang lulus UKCG sahaja akan dipanggil untuk menghadiri sesi temu duga.
 • Temu duga akan dilaksanakan secara bersemuka dalam talian menerusi pelantar google meet mengikut tarikh dan sesi temu duga yang ditetapkan.
 • Setiap calon yang layak akan ditemu duga secara individu dalam kumpulan yang tidak melebihi 7 orang.
 • Satu garis panduan lengkap temu duga akan disediakan kepada calon yang layak sebagai persediaan sebelum menghadiri sesi temu duga.
 • Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) tidak bertanggungjawab untuk menanggung sebarang kos, kerugian dan kecederaan semasa temu duga ini dilaksanakan.

VKF

 • Calon perlu menyediakan rakaman VKF mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Sila baca dengan teliti arahan dan garis panduan yang diberi.
 • Rakaman VKF hendaklah dibuat dalam tetapan ‘Unlisted’ sahaja untuk dibuka dan dinilai oleh panel penilai. Adalah diingatkan bahawa risiko ketidakpatuhan kepada perkara ini adalah di bawah tanggungjawab calon sendiri.
 • Hantar link/ URL VKF ke portal PISMP setelah butang setuju terima dilaksanakan.
 • Sekiranya calon tidak menghantar VKF, calon akan dikira gagal dalam peringkat saringan.
 • Penyediaan VKF hanya akan dilakukan pada calon yang lulus e-UKCG.

Pemilihan

 • Calon yang terpilih untuk mengikuti program yang ditawarkan adalah bergantung kepada keputusan e-UKCG, perakuan panel Temu Duga dan penilai VKF ,skor merit dan kelulusan oleh Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Penajaan KPM
 • Semua keputusan adalah muktamad.

Penawaran

Penawaran bidang pengkhususan dan tempat pengajian adalah muktamad sebarang rayuan tidak dipertimbangkan.

 

PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

 • Calon yang ditawarkan mengikuti program di institusi yang ditetapkan adalah tertakluk kepada Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh KPM.
 • Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk berkhidmat di mana-mana sekolah di bawah seliaan KPM termasuk di kawasan pedalaman setelah tamat pengajian.

 

TARIKH PENTING PISMP IPG ONLINE 

Berikut adalah merupakan tarikh-tarikh  penting yang ditetapkan oleh KPM:

BILAKTIVITITARIKH
1Permohonan14 Mac – 15 April 2024
2Pelaksanaan e-UKCG15 – 19 April 2024 &

22 – 28 April 2024

3Kemaskini maklumat dan bidang permohonan PISMP3 – 9 Jun 2024
4Hebahan calon layak temuduga & UKF13 Jun 2024
5Temuduga & UKF (Bersemuka) 1- 5 Julai 2024 &

8 – 12 Julai 2024

6Hebahan calon jaya24 Julai 2024
7Pendaftaran IPG

 

NOTA: Tarikh-tarikh tersebut bergantung kepada pindaan.

 • Calon yang telah menduduki e-UKCG, menghadiri temu duga dan menghantar VKF tetapi tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran adalah dianggap tidak berjaya. IPGM, KPM tidak akan mengeluarkan sebarang makluman kepada calon.
 • Calon dinasihatkan menyemak status permohonan dari semasa ke semasa.

 

SEMAKAN TAWARAN PISMP IPG

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan, Keputusan tawaran pengajian ke IPGM akan diumumkan pada (Akan Dikeasmikini Kemudian) melalui https://pismp.moe.gov.my

 

SOALAN LAZIM (FAQ) PISMPIPG

Silak rujuk pautan soalan lazim DI SINI

 

MAKLUMAT LANJUT & PERTAYAAN

Jika perlukan maklumat yang lebih terperinci mengenai permohonan IPG online PISMP:

Sila hubungi nombor telefon berikut:

 • 03-8312 6768/6693/6731/6769

Alamat surat-menyurat:

 • INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA,KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA,ARAS 1-3, BLOK 2250, JALAN USAHAWAN 1,63000 CYBERJAYA, SELANGOR (u.p: Jabatan Pengambilan dan Penempatan Pelajar, Pusat Hal Ehwal Pelajar)

Sila dapatkan info terkini tentang permohonan IPG online melalui:

 • Facebook Institut Pendidikan Guru KPM
 • Portal Rasmi. Layari https://ipg.edu.my/pismp

 

Artikel Lain

CONTOH SOALAN JAWAPAN UKCG:FORMAT TERBARU & TERKINI e-UKCG

Leave a Comment