PERMOHONAN SKWAK (SKIM KUMPULAN WANG AMANAH KONTRAKTOR)

PERMOHONAN SKWAK

PERMOHONAN SKWAK (SKIM KUMPULAN WANG AMANAH KONTRAKTOR) Kepada para kontraktor bumiputera yang ingin mendapatkan bantuan wang pendahuluan untuk memulakan kerja kontrak atau Inden kerja, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Korperasi (MEDAC) mengalu-alukan untuk memohon Skim Kumpulan..