MyKNP @ CGC:CARA HUBUNGI PORTAL & NOMBOR TELEFON(KHIDMAT NASIHAT PEMBIAYAAN PKS/PERUMAHAN)

MyKNP @ CGC:CARA HUBUNGI PORTAL & NOMBOR TELEFON(KHIDMAT NASIHAT PEMBIAYAAN PKS/PERUMAHAN)

MyKNP

APAKAH MYKNP DAN PERANANNYA

Ia merupakan usahasama oleh BNM, CGC dan AKPK untuk menyediakan bantuan khidmat nasihat kepada pemohon yang tidak berjaya mendapatkan pembiayaan PKS atau pembiayaan perumahan.

Objektifnya adalah untuk memupuk dan memberi pemohon kefahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permohonan pembiayaan mereka dan meningkatkan kelayakan mereka untuk mendapatkan pembiayaan daripada sistem kewangan formal.

 

BAGAIMANA MyKNP@CGC BERFUNGSI?

Langkah 1

 • “Permohonan saya untuk mendapatkan pembiayaan tidak berjaya. Apa patut saya buat?”

Langkah 2

 • Dapatkan penjelasan mengenai permohonan yang tidak berjayaPKS dan individu boleh mendapatkan penjelasan daripada institusi kewangan

Langkah 3

 • Hubungi Pusat Kemudahan Pembiayaan (MyKNP)
 • Hubungi CGC atau AKPK untuk mendapatkan khidmat nasihat dan lawati laman sesawang:
  • MyKNP@AKPK
  • MyKNP@CGC

Langkah 4

 • Dapatkan Khidmat Nasihat Khusus dari CGC atau AKPK
 • Nasihat tentang cara meningkatkan kelayakan dan mendapatkan pembiayaan sumber alternatif kewangan

Langkah 5

 • “Wah, sekarang saya tahu apa perlu dibuat apabila saya cuba memohon pembiayaan sekali lagi

 

APAKAH MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN UNTUK MENGHUBUNGI MyKNP

Berikut adalah maklumat yang diperlukan untuk khidmat yang lebih pantas:

 MAKLUMAT LANJUT & PERTAYAAN

Sila layari myknp.com.my atau 03-78800088

Bank Negara Malaysia

Dalam Bentuk Sesawang: telelink.bnm.gov.my

Waktu Urusan: 9.00 a.m. – 5.00 p.m. (Isnin -Jumaat)

Telefon : 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK)

Credit Guarantee Corporation

E-mel : [email protected]

Waktu Urusan: 8.30 am – 5.30pm (Isnin -Jumaat)

Telefon : 03-7880 0088

Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit

Laman sesawang : myknp.akpk.org.my

Waktu Urusan : 9.00 am – 5.30pm (Isnin – Jumaat)

Telefon : 03-2616 7799

 

Leave a Comment