Skim Sejahtera Rakyat Negeri Sembilan 2024(Permohonan & Semakan Bantuan)

Skim Sejahtera Rakyat Negeri Sembilan 2024(Permohonan & Semakan Bantuan)

Skim Sejahtera Rakyat Negeri Sembilan

Skim Sejahtera Rakyat Negeri Sembilan, yang dilaksanakan sebagai bagian dari Belanjawan 2024 Negeri Sembilan, menawarkan sejumlah manfaat kepada berbagai kumpulan sasaran. Berikut adalah 8 manfaat yang ditawarkan oleh skim ini:

 1. Bayi/Kanak-Kanak:
  • Caruman (one-off) Skim Simpanan Pendidikan Nasional sebesar RM100 untuk setiap kelahiran bayi dari Negeri Sembilan.
 2. Pelajar Sekolah:
  • Bantuan kemasukan ke Sekolah Berasrama Penuh, dengan jumlah RM300 per pelajar dan diberikan kepada 500 pelajar.
 3. Siswazah:
  • Anugerah Khas sebesar RM5,000 untuk siswazah yang menamatkan pengajian dengan keputusan Ijazah Kelas Pertama di Institusi Pengajian Tinggi Awam.
 4. Siswa:
  • Bantuan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dengan jumlah RM1000 untuk Ijazah Sarjana Muda, RM750 untuk Diploma, dan RM500 untuk Sijil.
 5. Belia:
  • Bantuan perkahwinan sebesar RM500 diberikan kepada anak negeri yang mendirikan rumah tangga kali pertama.
 6. Ibu Tunggal:
  • Sumbangan Keceriaan tahunan (one-off) sebesar RM200 kepada ibu tunggal yang terdaftar dalam senarai e-Kasih.
 7. Warga Emas (umur 70 tahun ke atas):
  • Sumbangan Keceriaan tahunan (one-off) sebesar RM200 kepada warga emas yang merupakan pengundi berdaftar di Negeri Sembilan dengan pendapatan tidak melebihi RM3,000.
 8. Pengurangan Kos Sara Hidup (Keluarga Termiskin e-Kasih):
  • Bantuan “Food Bank” disediakan untuk keluarga termiskin yang terdaftar dalam e-Kasih.

Selain itu, terdapat beberapa kriteria kelayakan umum yang perlu dipenuhi, seperti pendaftaran yang diperlukan (kecuali bagi penerima yang telah terdaftar dalam senarai e-Kasih), kekhususan untuk penduduk yang terdaftar di Negeri Sembilan, dan persyaratan pengesahan dokumen yang relevan.

 

Artikel Lain

PERMOHONAN TABUNG PEMBANGUNAN USAHAWAN N. SEMBILAN (TUNS & TUNS Plus)

Leave a Comment