BANTUAN JKM 2023(Cara Daftar Permohonan Semakan Status Pembayaran Online)

BANTUAN JKM (Cara Daftar Permohonan Semakan Status Pembayaran Online)

BANTUAN JKM 2022 (Cara Daftar Permohonan Semakan Status Pembayaran Online)

 

Untuk membantu rakyat Malaysia meringankan bebanan hidup,perkhidmatan bantuan kewangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan.

Terdapat beberapa jenis bantuan yang boleh dimohon di JKM, sama ada secara bulanan atau sekaligus mengikut kategori di bawah.

 

SENARAI BANTUAN JKM 2023

Semua permohonan yang dibuat perlu memenuhi kriteria dan kadar pemberian bantuan kebajikan berdasarkan kepada setiap jenis bantuan berikut:

 1. Bantuan Kanak-Kanak (BKK)

KADAR

Minimum  sebanyak RM100 sebulan seorang dan maksimum sebanyak RM450  seisi rumah melebihi  4 orang kanak- kanak.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Keluarga / penjaga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak dan pendapatan isi rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata Miskin Per Kapita Semasa;
 • Kanak-kanak yang berumur di bawah 18 tahun dan yang berumur 18 tahun ke atas boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga tamat menengah atas ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat (KPKM).

 

 1. Elaun Pekerja Cacat

KADAR

RM400 sebulan seorang.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

 • Warganegara, bermastautin dan bekerja di Malaysia;
 • Berumur 16 tahun dan ke atas;
 • Pemegang kad OKU JKM;
 • Pendapatan bulanan RM 1,200.00 dan ke bawah;
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM

 

 1. Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB)

KADAR

RM250 seorang sebulan.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Berumur 16 tahun dan ke atas;
 • Pemegang Kad OKU JKM;
 • Tidak berupaya bekerja.
 • Pemohon bukan penghuni/ pelatih Institusi kendalian JKM atau pusat jagaan harian / berkediaman yang menyediakan perkhidmatan / kemudahan secara percuma atau Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)
 • Sumber kewangan bulanan individu OKU tidak melebihi kadar Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Per Kapita Semasa.
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.
 • Nota: Sumber kewangan seperti pencen/ perkeso/ bantuan dan lain-lain

 

 1. Bantuan Penjagaan OKU Terlantar/ Pesakit Kronik Terlantar (BPT)

KADAR

RM350 sebulan seorang.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Pemohon adalah penjaga sepenuh masa/ memberikan pejagaan rapi kepada OKU terlantar/ pesakit terlantar/ pesakit kronik yang memerlukan pengawasan dan penjagaan;
 • Pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM3,000 ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

 

 1. Bantuan Orang Tua (BOT)

KADAR

RM350 sebulan seorang.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Warga emas berumur 60 tahun dan ke atas;
 • Pendapatan Isi Rumah tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa; dan
 • Warga emas yang bukan tinggal di Institusi kendalian JKM; atau pusat jagaan harian/ berkediaman yang memberi kemudahan/ perkhidmatan secara percuma ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

 

 1. Bantuan Am Persekutuan

KADAR

RM100 sebulan seorang.  Maksimum RM350 sebulan sekeluarga.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

Golongan yang memerlukan dan keluarga miskin yang tidak diliputi di bawah jenis bantuan lain.

 

 1. Bantuan Anak Pelihara (BAP)

KADAR

RM250 sebulan seorang kanak-kanak.  Maksimum RM500 sebulan sekeluarga yang memelihara 2 orang kanak-kanak atau lebih.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

Keluarga yang sedang memberi jagaan kepada anak/kanak-kanak seperti berikut :-

 • Kanak-kanak berumur bawah 18 tahun;
 • Kanak-kanak yang tidak mempunyai ibu bapa;
 • Kanak-kanak bukan diambil sebagai anak angkat menerusi Akta Pengangkatan 1952 atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952; atau
 • Kanak-kanak tinggal bersama dengan keluarga pelihara melalui:-
 • Kanak-kanak yang diambil dari “Program Anak Pelihara” yang dikendalikan oleh JKM; atau
 • Kanak-kanak yang dipelihara di bawah perintah Mahkamah Bagi Kanak-Kanak mengikut Akta Kanak-Kanak 2001.

 

 1. Bantuan Latihan Perantis (BLP)

KADAR

RM200 sebulan seorang.

SYARAT KELAYAKAN

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Anak-anak penerima bantuan atau bekas pelatih/ bekas penghuni dari institusi kebajikan; atau
 • Kes-kes seliaan akhlak; atau
 • Bekas Pelatih Perintah Khidmat Masyarakat; ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

Nota: Kelulusan berdasarkan tempoh latihan dan maksimum 24 bulan.

 

 1. Bantuan Geran Pelancaran (GP)

KADAR

Maksimum RM2,700 sekaligus.

KRITERIA KELAYAKAN KHUSUS

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Kumpulan sasar JKM;
 • Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa;  ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

 

 1. Bantuan Alat Tiruan / Alat Sokongan (BAT)

KADAR

Mengikut harga sebenar yang telah ditetapkan.

SYARAT KELAYAKAN

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Kumpulan sasar JKM;
 • Tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Miskin Isi Rumah Semasa atau PGK Purata  Miskin Per Kapita Semasa;
 • Disyorkan oleh pegawai atau pakar perubatan (kerajaan/ swasta)/ Pegawai JKM mengikut jenis ketidakupayaan; ATAU
 • Mana-mana kes yang berkeperluan, layak dipertimbangkan dengan kelulusan KPKM.

Nota: Sumbangan daripada keluarga membiayai sebahagian dari kos alat tiruan/ alat sokongan adalah digalakkan.

 

JENIS PERALATAN TIRUAN / ALAT SOKONGAN

 • Anggota Palsu
 • Kerusi Roda
 • Alat Bantu Pendengaran
 • Alat-alat Keperluan Lain
 • Penggantian / Baik Pulih Alat
 • Jenis Peralatan yang berkaitan (Klik Lampiran)

 

 1. Tabung Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas

KADAR

Maksimum RM20,000.00 untuk kes kematian atau kehilangan keupayaan kekal.

Bagi kes hilang upaya sebahagian, kadar bantuan ditentukan berdasarkan peratusan kategori kecederaan.

 

CARA PERMOHONAN ONLINE BANTUAN JKM 2023

 • Layari laman web eBantuanJKM di pautan berikut http://ebantuanjkm.jkm.gov.my/spbk/Awam/BorangPermohonan_SemakIc.jsp;
 • Daftar permohonan mengikut negeri
 • Isikan nombor kad pengenalan
 • Isikan borang berkaitan
 • Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.
 • Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means-tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon.
 • Urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan bukan hak.

PERHATIAN : Sila hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat mengikut Daerah mana yang dipohon dalam tempoh 14 hari dari permohonan dibuat diatas talian.

Kegagalan berbuat demikian sistem akan membatalkan permohonan tersebut secara automatik.

 

SENARAI DOKUMEN DIPERLUKAN

 • Salinan MyKad/ Kad Pengenalan Pemohon;
 • Salinan MyKad /Kad Pengenalan ahli keluarga yang tinggal bersama;
 • Salinan Kad OKU/ slip pendaftaran sementara OKU;(Jika Kategori OKU)
 • Salinan penyata pendapatan /surat akuan pendapatan;(jika bekerja sendiri)
 • Salah satu Bil Utiliti (air/elektik/telefon/astro)
 • Laporan pegawai perubatan dari hospital/klinik kesihatan kerajaan/swasta (bagi kes OKU tidak bekerja/ terlantar/kronik/alat tiruan)

*Sila bawa dokumen di atas semasa hadir ke pejabat.

 

BORANG PERMOHOAN BANTUAN JKM 2023

JKM 18 (Borang Permohonan Bantuan)

Borang Kemaskini Maklumat JKM 20

 

SEMAKAN STATUS PERMOHONAN

Berikut adalah cara membuat semakan status permohonan bantuan JKM :

 • Log masuk ke laman web rasmi eBantuanJKM
 • Tekan butang ‘Semakan Status Semakan Atas Talian’
 • Sila masukkan No.Kad Pengenalan dan klik butang Semak.
 • Senarai hanya akan memaparkan status bantuan yang telah dipohon atau sedang diterima.

 

MAKLUMAT LANJUT & PERTAYAAN

Untuk keterangan lanjut mengenai bantuan yang telah dipohon, sila hubungi Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/Bahagian/Jajahan di mana permohonan bantuan ini dibuat atau hubungi ibu pejabat JKM melalui talian 03 – 8000 8000

Jabatan Kebajikan Masyarakat, Aras 6, 9-18, No 55, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya.

 

ARTIKEL LAIN

BANTUAN BULANAN JKM(Semakan Tarikh Bayaran Tahun 2023)
DUIT JKM BILA MASUK?CHECK BANTUAN BULANAN JKM 2023

Tags: #Bantuan Alat Tiruan / Alat Sokongan (BAT) #BANTUAN AM PERSEKUTUAN #Bantuan Anak Pelihara (BAP) #Bantuan Geran Pelancaran (GP) #BANTUAN JKM 2022 (Cara Daftar Permohonan Semakan Status Pembayaran Online) #BANTUAN JKM 2023(Cara Daftar Permohonan Semakan Status Pembayaran Online) #Bantuan Kanak-Kanak (BKK) #Bantuan Latihan Perantis (BLP) #Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB) #Bantuan Orang Tua (BOT) #Bantuan Penjagaan OKU Terlantar/ Pesakit Kronik Terlantar (BPT) #BORANG PERMOHOAN BANTUAN JKM 2022 #CARA PERMOHONAN ONLINE BANTUAN JKM 2022 #ELAUN PEKERJA CACAT #SEMAKAN STATUS PERMOHONAN BANTUAN JKM #SENARAI BANTUAN JKM 2022 #Tabung Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas

author
Author: 
  Pemilik KekandaMemey.com
  SEMAKAN STATUS KELULUSAN  BANTUAN JKM 2023(Check Layak Ke Tak)
  SEMAKAN STATUS KELULUSAN  BANTUAN JKM 2023(Check Layak Ke Tak)   Tahukah anda bahawa
  BANTUAN BULANAN JKM (Semakan Tarikh Bayaran Tahun 2023)
  BANTUAN BULANAN JKM (Semakan Tarikh Bayaran Tahun 2023) Kepada yang layak Bantuan Bulanan
  DUIT JKM BILA MASUK?CHECK BANTUAN BULANAN JKM 2023
  DUIT JKM BILA MASUK?CHECK BANTUAN BULANAN JKM 2023   Kepada yang layak menerima
  1. author

   Juharul Zaman Bohari2 tahun ago

   Saya berumur 66 tahun dan tidak bekerja,boleh ke saya memohon bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat
   (Bantuan Orang Tua)?

   Reply
  2. author

   Md zainal bin mohd yasin2 tahun ago

   Saya baru terima bantuan penjana utk bulan 8dan dan bantuan oku bekerja utk bulan 9 pada13.8.2020.adakah bantuan utk oku yg masuk pada bulan ogos senab saya tak tau

   Reply
  3. author

   Md zainal bin mohd yasin2 tahun ago

   Adakah saya yg tinggal seorang diri s lepas berpisah dan rumah milik sendiri.segalanya saya urus sendiri jd saya layakkah mohon bantuan; suri kwsp

   Reply
  4. author

   ISHAK BIN OSMAN2 tahun ago

   org muskin perlu bantuan

   Reply
  5. author

   Suzainy2 tahun ago

   Tiada pekerjaan dan 2 orang anak masih bersekolah rendah. Sangat-sangat perlukan bantuan.

   Reply
  6. author

   Suzainy2 tahun ago

   Tiada pekerjaan dan anak 2 orang masih bersekolah rendah. Sangat-sangat perlukan bantuan.

   Reply
  7. author

   Emaline anak subong2 tahun ago

   Disini saya menyatakan…dulu mmg menerima bantuan JKM slps bergelar ibu tunggal..tahun 2019 hingga sekarang permohonan Sya untuk memohon bantuan dari JKM bahagian Bintulu Sarawak…gagal

   Reply
  8. author

   Nur najwa binti abdullah2 tahun ago

   Sy nak daftar kebajikan untuk ibu tunggal 4ank.. Trgantung tak betali.. Mohob bantuan.. Dan pecerahan..

   Reply
  9. author

   sen2 tahun ago

   emak bapa saya adalah warga emas yang berusia 70an, dan saya pula ibu tunggal duduk bersama dengan mereka dan mempunyai 2 anak, adakah keduaibubapa saya layak mendapat bantuan ini,

   Reply
  10. author

   Nor shakilla2 tahun ago

   Saya seorang balu dan mempunyai seorang anak berumur 3tahun.. Dan saya masih tidak mempunyai pendapatan tetap dan sekarang saya hanya berkerja sebagai pembantu gerai saja buat masa ini dan saya hanya mampu menyewa sebuah bilik bersama ank saya sekarang.. Adakah saya layak memohon sebarang bantuan dari pihak jkm??? Harap masalah saya dapat dipertimbangkan untuk meringankan masalah yg saya lalui setelah kematian suami…

   Reply
  11. author

   Muhammad nur iman bin abd latib2 tahun ago

   Saya pemegang kad oku saya dah tak dapat bantuan lagi dari bulan 3/2019 sampai sekarang

   Reply
  12. author

   Lee yeok yong2 tahun ago

   Sila tanya boleh ke saya hantar documen untuk Email yang daftar ebantuan? Terima kasih

   Reply
  13. author

   Well anak ramen2 tahun ago

   Kenapa Sarawak dikecualikan Dari bantuan ini….saya nak daftar Kan untuk mak saya…

   Reply
  14. author

   Jefri b Abd rahman2 tahun ago

   Tarikh tutup hantar borang kemaskini bila ye..caamana ye nk buat semakan

   Reply
  15. author

   Abu Talib bin Kunjambu2 tahun ago

   Suami saya seorang OKU Abu Talib bin Kunjambu telah menghantar borang permohonan untuk bantuan kewangan.Saya ingin membuat semakan status..

   Reply
  16. author

   Zalani bin daud2 tahun ago

   Saya zalani bin daud mahu menyemak batuan sara hidup bulanan yang saya mohon dan hantar borang pada pihak jkm kulai bulan lepas lulus atau pun tidak…

   Reply
  17. author

   Zalani bin daud2 tahun ago

   Saya zalani bin daud semak batuan sara hidup bulanan yang saya mohon dan hantar borang pada pihak jkm kulai bulan 23/10/2020

   Reply
  18. author

   SRI MILAH BT MUHAMMAD YUSOF2 tahun ago

   Sy tidak berkeja ada anak 2orang sy nak mitak batuan anak anak sy utk sekolah

   Reply
  19. author

   Nurulshuhadah Zulkeflee2 tahun ago

   Bantuan jkm untuk bulan 12/2020 blom masuk lg kenapa ye..

   Reply
  20. author

   Wong Seong2 tahun ago

   Saya berumur 66 tahun dan tidak bekerja,boleh ke saya memohon bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat
   (Bantuan Orang Tua)?

   Reply
  21. author

   Wong Seong2 tahun ago

   Saya berumur 81 tahun dan saya tidak boleh brkerja , boleh tolong saya memohon bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat

   Reply
  22. author

   Mohamad Zamri bin Mohd Ghazali2 tahun ago

   Selamat petang Tuan, Saya mohamad Zamri Ghazali ingin bertanya kan status pemohonan saya di jkm dearah klang selangor, adakah status pemohonan saya lulus atau tidak, apa yang telah dimaklum kan kepada saya pembayaran akan dibuat pada bulan ini, tetapi tiada jawapan sampai sekarang, saya sangat memerlukan bantuan bulanan tersebut kerana saya tidak boleh berkerja kerana mata rabun teruk dan saya menjaga ibu mertua yang telantar sakit, tolong saya tuan ini no tel saya 0147142330. Mohamad zamri ghazali .

   Reply
  23. author

   Kalatani2 tahun ago

   Nak tahu Cara bantuan him kanak2 dah Lulu’s ke belum

   Reply
  24. author

   LINDA WATI2 tahun ago

   Saya nak tahu tarikh pembayaran bantuan dr JKM untuk bulan Januari ni,bila di bayar?Saya semak status pemohonan saya lulus.

   Reply
  25. author

   KHADIJAH BINTI GAZALi2 tahun ago

   Tarikh pembayaran JKM untuk bulan Januari 2021. Terima kasih puan / tuan..

   Reply
  26. author

   POOK MEY HEONG2 tahun ago

   bapa sy umur 82,mata sdh boleh tegok sudut 45*c sahajaadakah saya boleh mohon jkm untuk bapa saya?

   Reply
  27. author

   Ling sing kua2 tahun ago

   Suami saya seorang oku, cacat angota badan, boleh kan buat permohonan?

   Reply
  28. author

   Amirul bin azmam2 tahun ago

   950515115579 01126990859

   Reply
  29. author

   Ravi1 tahun ago

   selamat pagi encik/puan…Pentanyaan saya kepada encik/ puan…saudara saya beliau adalah seorg oku…dia sudah ada pun kad oku… tetapi beliau tiada dapat apa apa pesanan dari bantuan jkm…beliau daftar pada hari bulan 25-10-2021…so boleh tak beritahu bila dapat bantuannya.

   Reply
  30. author

   Amirul b Azmam1 tahun ago

   2021

   Reply

  Leave a reply "BANTUAN JKM 2023(Cara Daftar Permohonan Semakan Status Pembayaran Online)"