PERMOHONAN PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA(PKPS) LHDNM

PERMOHONAN PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA(PKPS) LHDNM

PROGRAM PENGAKUAN SUKARELA LHDNM

Program Khas Pengakuan Sukarela (PKPS) 2.0 memberi peluang kepada pembayar cukai untuk tampil secara sukarela untuk melaporkan pendapatan dan pengiraan cukai yang tepat dan teratur selaras dengan ketetapan LHDNM yang sedang berkuat kuasa serta menggalakkan pembayar cukai membayar cukai dalam tempoh yang ditetapkan. Disini kami akan kongsikan kepada anda cara membuat permohonan, semoga membantu.

 

APA ITU PROGRAM PENGAKUAN SUKARELA LHDNM

Program Khas Pengakuan Sukarela (PKPS) ini merupakan salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan pembayar cukai tampil secara sukarela dan melaporkan pendapatan yang sepatutnya dalam tempoh program ini dilaksanakan. Ini merupakan inisiatif Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) untuk menyokong rukun pemampanan dalam pentadbiran percukaian negara seiring dengan konsep Malaysia Madani.

Program yang ditawarkan ini memberi peluang kepada pembayar cukai untuk meningkatkan tahap pematuhan cukai mereka berteraskan konsep AES (Awareness, Education, Service) yang diamalkan di LHDNM.

 

KELEBIHAN PROGRAM PENGAKUAN SUKARELA LHDNM

Kelebihan menyertai Program Pengakuan Sukarela adalah:

 • Insentif remisi penalti dan cukai akan diberikan secara blanket tanpa perlu mengemukakan permohonan
 • Audit tidak akan dijalankan untuk aktiviti dan tempoh terlibat
 • Maklumat berkaitan pengikraran akan dirahsiakan
 • Kompaun minima dikenakan bagi setiap pengakuan sukarela di bawah Akta yang sama

 

KELAYAKAN PROGRAM PENGAKUAN SUKARELA LHDNM

Pembayar cukai yang layak ialah:

 • Pembayar cukai baharu yang belum pernah melaporkan pendapatan kepada LHDNM tetapi telah memulakan perniagaan atau mempunyai pendapatan.
 • Pembayar cukai yang pernah melaporkan pendapatan kepada LHDNM dan mempunyai pendapatan / pendapatan tambahan yang tidak dilaporkan.
 • Pembayar cukai yang tidak melaporkan pelupusan aset.
 • Pembayar duti yang mengemukakan dokumen / perjanjian yang telah disempurnakan (ditandatangani) pada atau sebelum 01 Mei 2023 untuk penyeteman mulai 06 Jun 2023 hingga 31 Mei 2024.

 

PERKARA TERLIBAT PROGRAM PENGAKUAN SUKARELA LHDNM

Pengakuan sukarela meliputi perkara berikut:

 • Pelaporan pendapatan yang tidak / kurang dilaporkan, perbelanjaan / tuntutan lain yang terlebih tuntut / tidak dibenarkan, pelepasan / potongan / rebat terlebih tuntut dan elaun modal / insentif yang terlebih tuntut;
 • Pelaporan pelupusan aset; dan
 • Penyeteman dokumen / perjanjian yang tidak dibuat dalam tempoh yang dibenarkan.

 

TEMPOH PELAKSANAAN PROGRAMPENGAKUAN SUKARELA LHDNM

Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) akan melaksanakan program pengakuan secara sukarela bermula 1 Jun sehingga 31 Mei 2024.

 

KADAR PENALTI PROGRAM PENGAKUAN SUKARELA LHDNM

Melalui PKPS, kadar penalti yang dikenakan adalah seperti berikut:

KATEGORI PENGAKUAN SUKARELAKADAR PENALTI
Pembayar cukai baharu0%
Pembayar cukai sedia ada yang

Tidak mengemukakan Borang Nyata Cukai Pendapatan (BNCP) bagi mana-mana tahun taksiran yang terlibat

Telah mengemukakan BNCP tetapi tidak melaporkan pendapatan yang tepat dan teratur selaras dengan ketetapan LHDNM yang sedang berkuat kuasa bagi tahun taksiran yang terlibat

0%
Pembayar cukai yang tidak melaporkan pelupusan aset bagi tahun taksiran yang terlibat0%
Pembayar duti yang mengemukakan dokumen / perjanjian yang telah disempurnakan (ditandatangani) pada atau sebelum 01 Mei 2023 untuk penyeteman mulai 06 Jun 2023 hingga 31 Mei 20240%

 

DOKUMEN DIPERLUKAN

Tiada dokumen sokongan diperlukan semasa mengemukakan permohonan melainkan diminta oleh pegawai.Syarikat hanya perlu memilih Akta yang terlibat, jumlah yang bertanggungan dan kategori permohonan

 

CARA PERMOHONAN PROGRAM PENGAKUAN SUKARELA LHDNM

Pengakuan sukarela hendaklah dibuat melalui kaedah berikut:

Bagi pembayar cukai baharuBNCP / Borang Nyata Cukai Keuntungan Harta Tanah (BNCKHT) perlu dikemukakan dalam tempoh pelaksanaan PKPS sama ada secara e-Filing / e-CKHT atau manual.
Bagi pembayar cukai sedia adaTidak mengemukakan BNCP / BNCKHT.

 • BNCP / BNCKHT perlu dikemukakan dalam tempoh PKPS sama ada secara e-Filing / e-CKHT atau manual.

Telah mengemukakan BNCP namun terdapat pendapatan yang tidak dilaporkan.

 • Pengakuan sukarela perlu dikemukakan melalui Pautan PKPS di Portal Rasmi LHDNM MyTax dengan menggunakan Borang Pelaporan Pertambahan Pendapatan
 • PKPS dan pengiraan cukai. Pengiraan cukai hanya perlu dikemukakan oleh pembayar cukai kategori fail syarikat, perniagaan dan perkongsian.
Bagi pengakuan sukarela yang melibatkan isu harga pindahanBorang Pengakuan Sukarela Bagi Kes Harga Pindahan boleh dimuat turun dari Portal Rasmi LHDNM. Borang yang telah lengkap diisi berserta lampiran perlu dikemukakan kepada Pejabat LHDNM yang mengendalikan fail pembayar cukai atau ke Pejabat LHDNM yang berhampiran.
Bagi pembayar dutiDokumen / perjanjian perlu dikemukakan melalui Stamp Assessment And Payment System (STAMPS) untuk proses penyeteman.

 

MAKLUMAT LANJUT

Untuk dapatkan maklumat lanjut mengenai Program Pengakuan Sukarela LHDNM, anda boleh merujuk Soalan Lazim Program Khas Pengakuan Sukarela Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

ARTIKLEL BERKAITAN:

1 thought on “PERMOHONAN PROGRAM KHAS PENGAKUAN SUKARELA(PKPS) LHDNM”

Leave a Comment